18 Ιανουαρίου 2014

Γ. Προβόπουλος: Που πρέπει να κατευθύνονται οι τραπεζικές πιστώσεις

«Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης» ανέφερε στην ομιλία του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος (στην πρόσφατη Ημερίδα του ΣΕΒ). 
Οι πρωτοβουλίες των τραπεζών πρέπει να στοχεύουν «στην ενίσχυση των πραγματικά βιώσιμων επιχειρήσεων» συμπλήρωσε στη συνέχεια, αφού προηγουμένως είχε επισημάνει πως «θα ήταν ανώφελο και επικίνδυνο να αφεθούν χρόνια αδύναμες, υποκεφαλαιοποιημένες και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν». Απόψεις ρεαλιστικές που δύσκολα αντικρούονται ή αγνοούνται. 

Ας δούμε όμως το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του κ. Προβόπουλου: 

... «Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Εξυπακούεται βεβαίως, ότι, με έναν τέτοιο προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος, θα ήταν ανώφελο και επικίνδυνο να αφεθούν χρόνια αδύναμες, υποκεφαλαιοποιημένες και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν.

Εκεί που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποκεφαλαιοποίησης εταιριών πρέπει να υπάρξουν κινήσεις πρωτίστως από την πλευρά των μετόχων για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους. Οι επιχειρήσεις οφείλουν εξάλλου στο σύνολό τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης και οργανωτικής ανασύνταξης, να επιδιώξουν συνεργασίες ή συγχωνεύσεις και να αξιοποιήσουν δίκτυα και συνέργειες που διευκολύνουν τον έλεγχο του κόστους και τον προσανατολισμό προς αγορές του εξωτερικού.

Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε σήμερα μια ποιοτική και προσανατολισμένη δράση των τραπεζών, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν:
• στην ενίσχυση των πραγματικά βιώσιμων επιχειρήσεων, νέων και παλαιών.
• στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση μιας
γενναίας κλαδικής αναδιάρθρωσης.

Μια τέτοια πολιτική μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά τη μετάβαση στο νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, στην ανασυγκρότηση δηλαδή των παραγωγικών τομέων μέσα από την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών μονάδων»...


Στη συνέχεια ο κ. Προβόπουλος αφού τόνισε πως: «Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα επείγει η ριζική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα. Αυτή θα θέσει σε κίνηση υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δυνάμεις, ικανές να στηρίξουν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας»...

Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Στη δύσκολη αυτή πορεία, το τραπεζικό σύστημα μπορεί και πρέπει να στηρίξει αποτελεσματικά την προσπάθεια των επιχειρήσεων, με γνώμονα τα οφέλη για την οικονομία στο σύνολό της. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος, θα επιδιώξει τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα το επιτρέψουν».

____________________
Πηγή:
Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Α. Προβόπουλου στην Ημερίδα του ΣΕΒ: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ποιες λύσεις – ποια προοπτική» με θέμα: Χρηματοδότηση και οικονομική ανάπτυξη: Ο ρόλος των τραπεζών. 
15/01/2014 

Το σύνολο της ομιλίς του κ. Γ. Προβόπουλου στο:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=284&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1byle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου