23 Ιανουαρίου 2014

Joke: It's Thursday

Three old guys are out walking.
First one says, 'Windy, isn't it?'
Second one says, 'No, it's Thursday!'
Third one says, 'So am I. Let's go get a beer...'


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου