13 Δεκεμβρίου 2015

KAL's cartoon: Τhe next phase of the war on terror

Kevin Kallaugher: 

Cartoon from this week's edition of The Economist on the tricky next phase of the war on terror.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου