1 Φεβρουαρίου 2022

Τέλος εποχής για το λιγνίτη. Αύξηση παραγωγής των ΑΠΕ

Σημαντική μείωση κατέγραψε η λιγντική παραγωγή στη χώρα μας με το κενό να καλύπτεται από το φυσικό αέριο, ενώ αύξηση καταγράφει και η παραγωγή των ΑΠΕ. 
Σε άνοδο οι ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ελλάδα

Σημαντική μείωση κατέγραψε η λιγντική παραγωγή στη χώρα μας κατά το 2021 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ. Συγκεκριμένα η παραγωγή λιγνίτη υποχώρησε κατά 382GWh ή αλλιώς σε ποσοστό 6,7% σε σχέση με το 2020. Συνολικά η παραγωγή λιγνίτη έφτασε τις 5.341GWh αντιπροσωπεύοντας μόλις το 10% της συνολικής παραγωγής στο ελληνικό σύστημα, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό για το πάλαι ποτέ εθνικό καύσιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 10 χρόνια, το 2011, το μερίδιο του λιγνίτη στην κάλυψη της ζήτησης ήταν 53,2% ή αλλιώς 5,3TWh.

Το κενό στην παραγωγή λιγνίτη καλύφθηκε ως επί το πλείστον από τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες κάλυψαν το 2021 το 40% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα μας ή αλλιώς 20.873GWh. Σε σχέση με το 2020 η παραγωγή των μονάδων αερίου κατέγραψε αύξηση της τάξης του 17,2% ή αλλιώς 3.059 GWh.

Σημαντική αύξηση καταγράφει επίσης και η παραγωγή των ΑΠΕ η οποία ενισχύθηκε κατά 16,2% ή αλλιώς κατά 2.393 GWh. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 20% της συνολικής παραγωγής (10.458GWh). Εάν μάλιστα προστεθεί στο μερίδιο των ΑΠΕ και η παραγωγή στο δίκτυο, από μικρότερα φωτοβολταϊκά τότε το ποσοστό αυξάνεται κατά 10% (477GWh) και φτάνει στο 30%.

Το 2021 εξάλλου ήταν και μια εξαιρετική χρονιά από πλευράς υδροηλεκτρικής παραγωγής, η οποία κάλυψε το 10% της συνολικής παραγωγής (5.294GWh) δηλαδή περίπου όσο οι λιγνίτες. Σε σχέση με το 2020 η υδροηλεκτρική παραγωγή παρουσιάζει αύξηση 82,5%.

Συμπερασματικά κατά το 2021, οι βασικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναδείχθηκαν οι μονάδες φυσικού αερίου αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Οι ανανεώσιμες πηγές σε άνοδο: 37% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ

Το γράφημα, από το 
ΑΠΕ - ΜΠΕ, αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από τις ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 36% είναι Αιολική, το 33% υδροηλεκτρική και το 14% ηλιακή.

Πηγές: capital.gr , ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου