12 Ιουλίου 2012

Ανέκδοτο: Sex life και Coca-Cola

Δυο παλιοί φίλοι συναντιόνται μετά από πολλά χρόνια...
Μιλάνε για τα περασμένα...
Κάποια στιγμή ο ένας ρωτά τον άλλο:
- Και η σεξουαλική σου ζωή, πως είναι;
- Όπως η Coca-Cola ... 
- Θαυμάσια! ...Γεμάτη με φουσκάλες και ...ψευδαισθήσεις ε;!
- Τίποτα τέτοιο! ...
Πριν ήταν "Normal",
μετά έγινε "Light"
και τώρα είναι "Zero"!

Sex life and Coca-Cola

Two friends meet after many years ...
They talk about their past life ...
One asks the other:
- And how's your sex life?
- As Coca-Cola ...
- Oh great! ...Full of bubbles, eh?!
- Nothing like that! ...
Before it was 'NORMAL',
then it became 'LIGHT'
and now it is 'ZERO'!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου