5 Σεπτεμβρίου 2018

Οικονομικό Επιμελητήριο: Προτάσεις για την επόμενη ημέρα της Ελληνικής Οικονομίας

"Η χώρα πρέπει να κινηθεί από εδώ και στο εξής στο μονόδρομο των μεταρρυθμίσεων και των παρεμβάσεων εκείνων, οι οποίες θα φέρουν επενδύσεις, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν το ΑΕΠ και κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων". Αυτό αναφέρει - μεταξύ άλλων - στο υπόμνημά του προς τους πολιτικούς αρχηγούς, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Όπως σημειώνεται, "Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός απόλυτα υγιούς παραγωγικού μοντέλου. Έτσι, θα οδηγηθούμε ταχύτερα στη βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη, ώστε και να βρεθούμε σε θέση να αποσύρουμε το συντομότερο δυνατό τα μέτρα λιτότητας, που έπονται (περαιτέρω μείωση συντάξεων και αφορολογήτου), και να πείσουμε τους Έλληνες, που εγκατέλειψαν τη χώρα στη διάρκεια της κρίσης, να βγάλουν εισιτήριο επιστροφής για την Ελλάδα".

Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται προτάσεις για:

Ένα νέο σύστημα φορολογίας εισοδήματος, που προβλέπει:

1. Καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα - έξοδα) για όλους.

2. Επί της διαφοράς που προκύπτει, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή που θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει σημαντικό κίνητρο για απαίτηση απόδειξης από τον καταναλωτή (από 22% μέχρι 40%).

3. Επιτάχυνση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη σύνδεση των τερματικών POS με τις ελεγκτικές αρχές

4. Κάθε επιτηδευματίας, που διενεργεί λιανικές πωλήσεις τηρεί υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή (POS κ.λπ.), η οποία είναι συνδεδεμένη υποχρεωτικά με το TAXISNET και από την κάθε συναλλαγή αποδίδεται αυτόματα στο δημόσιο ταμείο ο αναλογούν ΦΠΑ.

5. ΦΠΑ με κύριο συντελεστή 20%, χαμηλό 10% και κατάργηση του ενδιάμεσου 13%.

6. Ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την άμεση επίλυση των φορολογικών υποθέσεων, ατομικών και εταιρικών, με την διεύρυνση του μητρώου των ελεγκτών, με διασταυρώσεις και άντληση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων.

Ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, με:


 • Διανεμητικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το ασφαλιστικό σύστημα με διευρυμένα χαρακτηριστικά διαγενεακής και κοινωνικής αλληλεγγύης,
 • Διατήρηση των ποσοστών αναπλήρωσης σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην υφίστανται τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί εργαζόμενοι σημαντική μείωση του βιοτικού τους επιπέδου εξερχόμενοι από την αγορά εργασίας και εισερχόμενοι στο συνταξιοδοτικό βίο.
 • Ετήσια ενημέρωση των ασφαλισμένων για το ποσό του συσσωρευμένου αποθεματικού κεφαλαίου τους, αλλά και για συνολικό ποσό που συσσωρεύεται στους αποθεματικούς λογαριασμούς του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
 • Τρία Ταμεία Κύριας Ασφάλισης: Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών καθώς και ένα ταμείο επικούρησης και εφάπαξ με δύο αυτοτελείς κλάδους.
 • Ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση εισφορών – παροχών
 • Το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δε θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του καθαρού εισοδήματός τους (50% στα υψηλά εισοδήματα και σημαντικά χαμηλότερο όσο μειώνεται το εισόδημα).
 • Μεικτός τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη χρόνια ασφάλισης και εισόδημα.
 • Πλαφόν στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου των ασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστό του εισοδήματος και περισσότερες κλίμακες.
 • Οι εισφορές για τον κλάδο υγείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ποσοστό του εισοδήματος, αλλά ένα συγκεκριμένο ποσό για όλους με πλήρεις υγειονομικές παροχές.
 • Έκπτωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών των νέων επαγγελματιών για τα πέντε πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επίσης υπάρχει Πρόταση του ΟΕΕ για:
 • τα Μη εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (Κόκκινα Δάνεια) των τραπεζών 
 • τη Δημιουργία «Ειδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού» για τις επιχειρήσεις 
 • τις Αναγκαίες Μελλοντικές Κινήσεις, με «εθνικό στόχο» την προσέλκυση επενδύσεων σε συνδυασμό με ένα αναπτυξιακό σχέδιο. "Για να επιτευχθεί αυτός ο «εθνικός στόχος» είναι αναγκαία η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την είσοδο των επενδυτών" επισημαίνει.

Πηγή: ΟΕΕ


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου