6 Μαρτίου 2019

Χωρίς σχέδιο η χώρα απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα

Έκθεση-σοκ της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας. Από τη "Ναυτεμπορική" (απόσπασμα δημοσιεύματος):

Το συνεχώς επιδεινούμενο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, που απειλεί να ανατρέψει κάθε σχεδιασμό για το ασφαλιστικό και τις παροχές υγείας, συζήτησαν χθες στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί. Και σε αυτό το θέμα οι αρχηγοί απέτυχαν να συμφωνήσουν σε θαρραλέες τομές και συναίνεσαν μόνο σε παρεμβάσεις επιδοματικού χαρακτήρα, που απλώς μεταθέτουν το ζήτημα.


Με το βλέμμα περισσότερο στις επερχόμενες κάλπες και λιγότερο στην ανάγκη να χαραχτεί, έστω και την ύστατη ώρα, μια εθνική στρατηγική για το δημογραφικό, οι πολιτικοί αρχηγοί προσήλθαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής για να προτείνουν λύσεις στον απόηχο της δημοσίευσης της έκθεσης-σοκ της διακομματικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για το δημογραφικό. 


Μιας έκθεσης η οποία προβλέπει ότι στο τέλος της επόμενης εικοσαετίας (2035) ο πληθυσμός της Ελλάδας θα κυμανθεί από 10,4 έως 9,5 εκατομμύρια (έναντι 10,9 εκατομμυρίων το 2015), κάτι που σημαίνει μείωση έως και 1,4 εκατομμυρίου σε απόλυτες τιμές (12,4%). Η τάση αυτή αναμένεται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις το 2050, όπου ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να κυμανθεί από 10 έως 8,3 εκατομμύρια, μια μείωση που σε απόλυτες τιμές φτάνει τα 2,4 εκατομμύρια. Με άλλα λόγια ο πληθυσμός της χώρας απειλείται να συρρικνωθεί σχεδόν κατά το ένα τέταρτο (23,4%) μέσα σε μόλις 35 χρόνια.

Το πρόβλημα για την Ελλάδα θα επιταθεί όμως και από την προϊούσα γήρανση του πληθυσμού, ο οποίος μειώνεται συνέχεια από το 2011 και μετά και θα συνεχίσει να μειώνεται. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διακομματικής έκθεσης, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού 15-64 ετών θα εξακολουθήσει να ανεβαίνει και η δημογραφική γήρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί, καθώς το ποσοστό των άνω των 65 ετών θα αυξάνει συνεχώς. «Η γήρανση στη χώρα μας όχι μόνον δεν ανακόπτεται, αλλά οι ρυθμοί της αναμένεται να επιταχυνθούν μέχρι το 2050», ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί επιστήμονες που τοποθετήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Οι επιπτώσεις της γήρανσης 

Όπως προειδοποιεί η έκθεση, η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού στις αποκαλούμενες παραγωγικές ηλικίες και η δυσανάλογη αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας. «Οι συντάξεις και οι παροχές υγείας ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ατόμων θα καλύπτονται από τις εισφορές και τους φόρους που καταβάλλονται από ένα συνεχώς μειούμενο αριθμό εργαζομένων. Είτε βασίζονται στο διανεμητικό είτε στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι εξίσου ευάλωτα στις δημογραφικές εξελίξεις» επισημαίνεται στην έκθεση και υπογραμμίζεται ότι η βιωσιμότητα ειδικότερα του διανεμητικού συστήματος επηρεάζεται από τη δυσμενή μεταβολή της σχέσης συνταξιούχων - εργαζομένων, ενώ το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις χαμηλές αποδόσεις, συνεπεία της δημογραφικής γήρανσης.

Η συρρίκνωση του συνολικού πληθυσμού και η συνεχιζόμενη γήρανσή του αναμένεται να έχει άμεση επίπτωση και στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, ο οποίος φθίνει και γηράσκει αδιάλειπτα, δηλαδή η μέση ηλικία του ανεβαίνει συνεχώς. Ειδικότερα (από 7 εκατ. το 2015) οι 15 έως 64 ετών αναμένεται το 2035 να κυμανθούν από 5,8 έως 6,3 εκατ., οι δε 20 έως 69 ετών (7,1 εκατ. το 2015) θα κυμανθούν από 6,6 έως 6,1 εκατ. Στο τέλος, δε, της προβολικής περιόδου (2050), οι μεν 15 έως 64 ετών θα κυμανθούν από 4,6 έως 5,5 εκατ., οι δε 20 έως 69 ετών αναμένεται να κυμανθούν από 4,8 έως 5,7 εκατομμύρια.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η επιστημονική έκθεση που έχει περιληφθεί στο πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι, εκτός από τα μέτρα για την ανακοπή των πτωτικών τάσεων της γονιμότητας, πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο πληθυσμός μας να γηράσκει σε καλή υγεία, παραμένοντας οικονομικά και κοινωνικά δραστήριος και παραγωγικός. Η «υγιής γήρανση» αποτελεί, επομένως, ένα αντίδοτο στη δημογραφική γήρανση, αναδεικνύοντας την αξία των ηλικιωμένων στην κοινωνία, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο τους και ενισχύοντας τους διαγενεακούς δεσμούς. 

Μάλιστα, η έκθεση προειδοποιεί ότι η κρίση του δημόσιου συστήματος υγείας και η μείωση των εισοδημάτων ευρύτατου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού πιθανότατα θα έχουν επιπτώσεις στην υγεία του και στη μακροζωία του. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η μείωση του εργατικού δυναμικού υποθηκεύει ταυτόχρονα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, με άμεσες συνέπειες τη μείωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, παράγοντες που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα και για τις δημογραφικές προοπτικές...

Πηγή (και περισσότερα): naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου