12 Νοεμβρίου 2012

Οι όροι για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Εκδόθηκε σήμερα η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ειδικότερα ρυθμίζονται θέματα ανάληψης μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ζητήματα που αφορούν στις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες, καθώς και στους τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.

Σύμφωνα με την ΠΥΣ, η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει μέσω της έκδοσης μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων, με όρο να έχουν δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) τουλάχιστον 6%.


Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με έκπτωση 50% έναντι της μέσης χρηματιστηριακής τιμής τους τις 50 ημέρες πριν την έκδοση.

Ειδικότερα η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών που καλύπτει το Ταμείο, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είναι ίση με ή κατώτερη από την μικρότερη εκ των ακόλουθων δύο τιμών:
(i) ποσοστό 50% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών, και
(ii) την τιμή κλεισίματος της μετοχής στην οργανωμένη αγορά κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών.


Τα ομόλογα θα έχουν ετήσια απόδοση 7%, προσαυξανόμενη κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως και θα μετατρέπονται σε μετοχές ύστερα από πέντε χρόνια.

Οι συγκεκριμένοι όροι φαίνεται να ευνοούν τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που θα ήθελαν να ελέγξουν μία ελληνική τράπεζα. Ίσως οι μόνοι ευνοημένοι να είναι οι νέοι πιθανοί ιδιοκτήτες των τραπεζών, αν και εφόσον έχουμε πράγματι ένα χρηματιστηριακό καθοδικό σπιράλ στις τιμές των τραπεζικών μετοχών. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κεφαλαίων, υπομονής και η συμμετοχή σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου, σε όσο χαμηλή τιμή και αν γίνονται.

Σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους μετόχους και κυρίως τους ιδιώτες, η χρηματιστηριακή αγορά έχει έναν άγραφο πλην σοφό κανόνα. Η τιμή της μετοχής στο ταμπλό, τείνει να προσεγγίζει πάντα την τιμή στην οποία γίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Σήμερα οι τιμές όλων των μετοχών είναι υψηλότερες από την αναμενόμενη τιμή της ΑΜΚ (τον μέσο όρο των τελευταίων 50 ημερών) και γι’ αυτό το λόγο 
σήμερα στις 12 Νοεμβ 2012 υπήρξε τόσο σημαντική πτώση στο ΧΑ  και κυρίως στις τραπεζικές μετοχές (Πτώση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ κατά 3,63% και του Δείκτη των Τραπεζών κατά 14,49%, ενώ ενδοσυνεδριακά η πτώση του τραπεζικού δείκτη πλησίασε και το 20% περίπου)

Πηγές:
www.naftemporiki.gr 
www.capital.gr 

Αναλυτικά η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (μεταξύ άλλων και) στα:
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2251862 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1663515

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου