13 Δεκεμβρίου 2019

Δικαιούχοι του «κοινωνικού μερίσματος» των 700 ευρώ

Υπεγράφη χθες η κοινή υπουργική απόφαση για τη διανομή του μερίσματος σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η απόφαση αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Δικαιούχοι είσπραξης του «κοινωνικού μερίσματος» των 700 ευρώ θα είναι οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

α) Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ. Τα νοικοκυριά που ανήκουν στην ομάδα αυτή ανέρχονται σε 19.140.

β) Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Σ’ αυτή την ομάδα δικαιούχων περιλαμβάνονται 163.778 νοικοκυριά.

γ) Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ’ αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Σ’ αυτή την κατηγορία τα νοικοκυριά που θα ευεργετηθούν φτάνουν τα 40.927.

δ) Οικογένειες οι οποίες έχουν ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο ΑΜΕΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περισσότερα από 29.000 νοικοκυριά.

2) Πρόσθετες προϋποθέσεις για την καταβολή του μερίσματος θα είναι οι εξής:

α) Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους θα πρέπει να έχει διαμείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη.

β) Και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

3) Η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας 250.000 νοικοκυριά θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις για την είσπραξη του νέου «κοινωνικού μερίσματος» θα ανοίξει στις 17 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ και θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 26/12.

4) Στο κάθε νοικοκυριό-δικαιούχο θα καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31/12 ποσό «μερίσματος» ύψους 700 ευρώ. 

Όπως όμως προκύπτει από τα όσα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, το ποσό των 700 ευρώ θα καταβληθεί σε όλες τις οικογένειες που έχουν ανάπηρα μέλη κι όχι μόνο σε όσες έχουν ανάπηρα τέκνα ηλικίας μέχρι 24 ετών. Επίσης η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα παρασχεθεί στα άτομα με αναπηρία χωρίς ηλικιακά όρια, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους, σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω, «με συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και προϋποθέσεις».

Πηγή: naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου