29 Μαΐου 2012

Εθνική Τράπεζα: Επιπτώσεις από πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) σε ειδική έκδοσή της (Μάϊος 2012), επιχειρεί να περιγράψει τις δραματικές επιπτώσεις από την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, οι οποίες συνοπτικά θα ήταν: 
Ύφεση 22% σε σταθερές τιμές, επιπλέον της συρρίκνωσης 14% του ΑΕΠ τα τελευταία τρία χρόνια, μείωση περισσότερο από 50% του κατά κεφαλή εισοδήματος, άλμα της ανεργίας στο 34%, καθώς και ένας πληθωριστικός φαύλος κύκλος που θα ανατροφοδοτούσαν οι αυξήσεις στις τιμές εισαγόμενων αγαθών και ο οποίος θα ακύρωνε το πλεονέκτημα της υποτίμησης.

Συγκεκριμένα 
η ΕΤΕ, στην ειδική της έκδοση με τίτλο "περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος", υποστηρίζει πως έξοδος της χώρας από το ευρώ θα οδηγούσε σε σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη (μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος τουλάχιστον κατά 55% σε ευρώ) πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους, μέσω της σημαντικής υποτίμησης (65% σε ονομαστικούς όρους) του νέου νομίσματος.

Τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε σε βαθύτερη ύφεση -22% σε σταθερές τιμές, επιπλέον της συρρίκνωσης κατά 14% την περίοδο 2009-2011, καθώς και εκτόξευση της ανεργίας στο 34%.

Το κράτος, αναφέρει η ΕΤΕ, θα εξαναγκαζόταν σε νομισματική χρηματοδότηση των αναγκών του, δημιουργώντας έναν πληθωριστικό φαύλο κύκλο (πληθωρισμός άνω του 30% αρχικά, με ισχυρή ανοδική τάση στη συνέχεια, καθώς θα αυτοτροφοδοτείται από αυξήσεις τιμών εισαγόμενων αγαθών και ονομαστικών μισθών) που θα ακύρωνε σταδιακά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την υποτίμηση.

Εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης σε συνάλλαγμα, η χώρα θα αθετούσε το μεγαλύτερο τμήμα των υποχρεώσεων προς τους δανειστές της από το εξωτερικό (325 δισ. ευρώ), με προφανείς δυσμενείς επιδράσεις σε διακρατικό επίπεδο και στις συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επίπεδου και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και ειδικά σε καύσιμα, φάρμακα και αναγκαίες πρώτες ύλες.

Οι προαναφερόμενες επιπτώσεις, σημειώνει η ΕΤΕ, θα ήταν πολύ πιο δυσμενείς υπό ένα σενάριο μίας μη ομαλής μετάβασης στο νέο νόμισμα.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω πολυσέλιδη μελέτη, επιχειρεί να "παράσχει μια κριτική ανάλυση των βασικών σημείων του Μνημονίου, συνεισφέροντας στο διάλογο που αποβλέπει στην προσαρμογή του, στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία", όπως σχετικά αναφέρει.

Λεπτομέρειες στο:
http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/37dad0804b6c2758a7bcaf277c464667/Dilemma_v20_%CE%91%CE%A4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=37dad0804b6c2758a7bcaf277c464667
Πηγή: Εθνική Τράπεζα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου