15 Μαρτίου 2012

Fitch: Αναβάθμιση της Ελλάδας και Ιστορικό Αξιολογήσεων

Επιβεβαιώνοντας την παράδοση να προχωρά πρώτη στην αξιολόγηση της χώρας, η Fitch αναβαθμίζει (την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012) τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά έξι βαθμίδες, στο επίπεδο B- και δίνει outlook (προοπτική) σταθερό, από  RD (Restricted Default / επιλεκτική χρεοκοπία) που ήταν προηγουμένως.

Είναι η πρώτη αναβάθμιση, μετά από τις συνεχείς υποβαθμίσεις των τελευταίων ετών.

Βέβαια η αναβάθμιση αφορά τα νέα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του PSI, ενώ οι αξιολογήσεις των ομολόγων που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο θα παραμείνουν στη βαθμίδα C ως τις 11 Απριλίου, οπότε λήγει και η περίοδος διακανονισμού.

Στην ανακοίνωσή του ο οίκος σημειώνει ότι η ανταλλαγή χρέους και οι απώλειες των ιδιωτών πιστωτών "έχουν βελτιώσει το προφίλ εξυπηρέτησης χρέους της Ελλάδας και έχουν μειώσει τον κίνδυνο επαναφοράς των βραχυπρόθεσμων δυσκολιών αποπληρωμής".

Παράλληλα, αναφέρει ότι υπάρχει ένα περιορισμένο δίχτυ ασφαλείας 12-24 μηνών στην εξυπηρέτηση χρέους για τους νέους τίτλους και αυτό αντανακλάται στο σταθερό outlook που δίνει στην αξιολόγηση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι ιδιώτες πιστωτές αντιστοιχούν πλέον μόνο στο 30% του συνόλου του χρέους, ως αποτέλεσμα της μεγάλης απομείωσης της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.

Τέλος, σύμφωνα με τη Fitch, η πορεία της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας θα κριθεί από την εξέλιξη και εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και από την ικανότητα και τη θέληση της χώρας να τιμήσει τις νέες, μετά την αναδιαρθρωση, δανειακές της υποχρεώσεις.

Σύντομο Ιστορικό Αξιολογήσεων της Ελλάδας από Fitch

Από το 2008, όταν ακόμη η Fitch αξιολογούσε την ελληνική οικονομία με Α, μέχρι και λίγες ημέρες πριν, η αξιολόγηση από τους ξένους οίκους (Moody΄s, Fitch και S&P) της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, βρισκόταν σε συνεχή πτώση, η οποία είχε ενταθεί τα δύο τελευταία έτη.

Ας δούμε συνοπτικά στη συνέχεια, την εξέλιξη των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας από την Fitch (ανάλογη ήταν και από τους δυο άλλους οίκους, την Moody΄s και την S&P), από τις αρχές του 2011 μέχρι σήμερα:

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα σε BB+ από BBB- προχώρησε η Fitch Ratings, με το outlook της αξιολόγησης να είναι αρνητικό.

Σύμφωνα με τον οίκο, το υψηλό δημόσιο χρέος καθιστά την οικονομία ευάλωτη σε αρνητικά σοκ, παρά το γεγονός ότι η οικονομική και δημοσιονομική απόδοση της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, έχει υπερβεί τις προσδοκίες. Επίσης, παρά τη σημαντική πρόοδο που έγινε στη μείωση του ελλείμματος το 2010 (κατά 6% ως προς το ΑΕΠ), η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής θα πρέπει να διατηρηθεί για μερικά χρόνια ακόμη, ώστε να αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Η Fitch Ratings προχώρησε σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά τρεις βαθμίδες, σε B+ από BB+. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι έχει θέσει την αξιολόγηση της χώρας σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης, με πιθανές αρνητικές συνέπειες (Rating Watch Negative - RWN).

Η υποβάθμιση, σύμφωνα με τη Fitch, αντανακλά την κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην εφαρμογή του προγράμματος της δημοσιονομικής και δομικής μεταρρύθμισης για την εξασφάλιση φερεγγυότητας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ο κίνδυνος εφαρμογής, καθώς και ο πολιτικός κίνδυνος, έχει αυξηθεί, καθώς απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος στο 7,5% του ΑΕΠ, λόγω της μη επίτευξης του στόχου στα φορολογικά έσοδα και του υψηλότερου ελλείμματος το έτος 2010.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 

Σε CCC αξιολογεί η Fitch Ratings την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, σε από B+ προηγουμένως, υποβαθμίζοντάς την κατά τρεις βαθμίδες.

Στην σχετική ανακοίνωση της η Fitch επικαλείται για την απόφαση της, την απουσία ενός νέου, πλήρους, χρηματοδοτημένου και αξιόπιστου προγράμματος από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για την Ελλάδα. Επίσης την αβεβαιότητα όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο στήριξης της χώρας, καθώς και το αδύναμο μακροοικονομικό outlook της Ελλάδας.

Επισημαίνει ότι η αξιολόγηση CCC ενέχει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους και αναγνωρίζει ότι η χρεοκοπία είναι μια πραγματική πιθανότητα. Σημειώνει εξάλλου ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να προκαλέσει "πιστωτικό γεγονός".

Τέλος αναφέρει ότι η ψήφιση του "μεσοπρόθεσμου" στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στο υφιστάμενο πρόγραμμα της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, ωστόσο τα νέα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2011 δείχνουν υπερβάσεις δαπανών και υστέρηση εσόδων.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Η Fitch Ratings υποβαθμίζει την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε C από CCC προηγουμένως.

Η υποβάθμιση έρχεται ύστερα από τη χθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup για το δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας, στο οποίο περιλαμβάνεται το PSI, αλλά και μετά από την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για τους όρους της προτεινόμενης ανταλλαγής ομολόγων.

Σύμφωνα με τη Fitch, η ανακοίνωση του Eurogroup αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί μια κοινή συμφωνία μεταξύ των ελληνικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα για τους γενικούς όρους της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) στην προσφορά ανταλλαγής, που περιλαμβάνει ονομαστικό κούρεμα 53,5% στην ονομαστική αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων.
 Η Fitch θεωρεί πως η πρόταση για τη μείωση του ελληνικού χρέους μέσω ανταλλαγής ομολόγων με τους ιδιώτες πιστωτές, εάν ολοκληρωθεί, αποτελεί χρεοκοπία, και θα έχει αποτέλεσμα την υποβάθμιση του IDR σε΄Restricted Default΄ (΄RD΄) μετά την ολοκλήρωση.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Σε RD (επιλεκτική χρεοκοπία / restrictive default) από ΄C΄ υποβάθμισε η Fitch Ratings την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, μετά την επιβεβαίωση, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από αξιωματούχους της Ευρωζώνης, ότι η ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων θα προχωρήσει κανονικά.

Η υποβάθμιση σε RD αντανακλά προηγούμενες δηλώσεις της Fitch, σύμφωνα με τις οποίες η ανταλλαγή θα αποτελεί κρατική χρεοκοπία, βάσει των distressed debt κριτηρίων αξιολόγησης του οίκου.

Η εκτιμώμενη ζημιά, σε σχέση με τους αρχικούς όρους και συνθήκες των ομολόγων που περιλαμβάνονται στην ανταλλαγή, εκτιμάται από τους φορείς της αγοράς να είναι περίπου 74%, προσθέτει η Fitch.

Μετά από την ολοκλήρωση της ανταλλαγής χρέους και την έκδοση νέων τίτλων, η Fitch όπως αναφέρει, θα αναβαθμίσει το IDR της Ελλάδας από το RD και θα δώσει αξιολογήσεις στους νέους τίτλους συμβατές με την προσωπική εκτίμηση του οίκου για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας μετά από την υποχρεωτική ανταλλαγή του χρέους.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Η Fitch αναβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά έξι βαθμίδες, στο επίπεδο B- και δίνει outlook (προοπτική) σταθερό, από Restricted Default (RD) που ήταν προηγουμένως, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αρχή του άρθρου.

Πηγές: 
capital.gr, euro2day.gr, naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου