20 Απριλίου 2012

Μεγάλες ζημιές στις Τράπεζες λόγω PSI

Σημαντικές ήταν οι ζημιές που κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες λόγω του PSI, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 που ανακοίνωσαν σήμερα (20.4.2012) τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, στα 12,3 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική ζημιά του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το 2011, λαμβανομένης υπόψη της ζημίας ύψους 10.751 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση μικρού μέρους των αναλογούντων αναβαλλόμενων φόρων από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI+), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI+ και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1.305 εκατ. ευρώ.


Ζημίες ύψους 3,81 δισ. ευρώ ανακοίνωσε νωρίτερα και η Alpha Bank εξαιτίας της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) και της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια λόγω της ύφεσης. «Η πλήρης συμμετοχή μας στη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιδιωτών Ομολογιούχων, που ισοδυναμεί με ζημίες Ευρώ 3,8 δισ. για τους Μετόχους μας, αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες της χώρας να παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε μία τόσο δύσκολη εποχή, η Διοίκηση, το Προσωπικό και οι Μέτοχοί μας παραμένουν προσηλωμένοι στο να συνεισφέρουν στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη», ανέφερε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος.

Ζημιές μετά από φόρους 5,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 δισ. ευρώ από το PSI και 856 εκατ. ευρώ από λοιπές έκτακτες προσαρμογές, ανακοίνωσε η Eurobank. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 875 εκατ. ευρώ μετά την πλήρη επίπτωση του PSI.

Σε ζημίες 6,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI. H συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση 2011 και σχετίζεται με τo PSI ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ (1,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2011 και 4,8 δισ. ευρώ στο 4ο 3μηνο του 2011).

Τα 249,8 εκατ. ευρώ (αποτελέσματα προ φόρων) άγγιξαν το 2011 οι ζημιές του ομίλου της Attica Bank, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της περιόδου με την πρόβλεψη απομείωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που διενεργήθηκε μετά τη συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI+ καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Πηγές:

Ανακοινώσεις τραπεζών 
www.naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου