10 Οκτωβρίου 2012

Τράπεζες: Σύντομο ιστορικό εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος, από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, είχε πει ότι στην Ελλάδα θα παραμείνουν "δυόμιση" τράπεζες, θέλοντας έτσι να δώσει έμφαση στις εξαγορές και συγχωνεύσεις που θα ακολουθούσαν με στόχο τη δημιουργία ισχυρών σχημάτων.

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται σταδιακά να επιβεβαιώνεται, κυρίως μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, που είναι:


Η πρόταση της Εθνικής για εξαγορά της Eurobank.
Η απόφαση της Credit Agricole να επιλέξει την Alpha Bank για την διεξαγωγή αποκλειστικών διαπραγματεύσεων για την μεταβίβαση της Emporiki Bank.
Οι διαπραγματεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς με την γαλλική Societe Generale για την απόκτηση της Geniki Bank.
Οι αναμενόμενες εξελίξεις στο θέμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με πιθανή απόκτησή του από τον νέο τραπεζικό όμιλο Εθνικής-Eurobank. 

Ποιοι όμως είναι οι τραπεζικοί όμιλοι, που ήταν οι πρωταγωνιστές στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, στον τραπεζικό κλάδο; Ας τους δούμε:


1. Εθνική Τράπεζα:

Οι κινήσεις της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα και εξαγορών και συγχωνεύσεων στην εγχώρια τραπεζική αγορά στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας περιορίζονται καθαρά σε κινήσεις "εσωτερικών υποθέσεων", που σε κάθε περίπτωση ενδυνάμωσαν την ηγετική της θέση.

Συγκεκριμένα: Το 1998 η Εθνική Τράπεζα απορρόφησε την Κτηματική Τράπεζα, η οποία το 1997 είχε συγχωνευθεί με την Εθνική Στεγαστική. Οι δυο αυτές τράπεζες (και κυρίως η Κτηματική) είχαν τον έλεγχο της "στεγαστικής πίστης" καθώς και ισχυρό δίκτυο καταστημάτων.

Το 2002 η Εθνική απορρόφησε την ΕΤΕΒΑ.

Αξίζει να αναφερθούν και οι δύο αποτυχημένες προσπάθειες συγχώνευσης της Εθνικής με την Alpha Bank, που στόχο είχαν τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρώτη απόπειρα συγχώνευσης Εθνικής – Alpha, πραγματοποιήθηκε το 2001 με το "διαζύγιο" να έρχεται λίγο μετά την αναλυτική παρουσίαση όλων των επιμέρους πτυχών της, ενώ η δεύτερη προσπάθεια έγινε μια δεκαετία αργότερα, το 2011, με τη συμφωνία επίσης να διαλύεται όταν οι διαδικασίες είχαν φθάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πέρα από την εξαγορά τραπεζών (ή ίδρυση θυγατρικών) σε όλες σχεδόν τις χώρες της βαλκανικής, πρέπει να τονιστεί η εξαγορά από την Εθνική μεγάλης τράπεζας στην Τουρκία, της Finansbank, το 2006.

Τέλος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Εθνική Τράπεζα φαίνεται να απορροφά στο προσεχές διάστημα την Eurobank, ενδεχομένως δε και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.


2. Alpha Bank:

Η Alpha Bank έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα μια μόνον, αλλά σημαντική σε μέγεθος εξαγορά και συγχώνευση τράπεζας στην Ελλάδα:

Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης από την Εμπορική Τράπεζα. Στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφησή της από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυμένη τράπεζα που προέκυψε ονομάστηκε Alpha Bank.

Όμως, η Alpha Bank, βρέθηκε στο επίκεντρο τριών ιδιαίτερα σημαντικών προσπαθειών συγχώνευσης (δύο φορές με την Εθνική Τράπεζα το 2001 και το 2011 και μια με την Eurobank το 2011), με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης Ελληνικής τράπεζας. Ως γνωστόν και οι τρεις αυτές προσπάθειες δεν είχαν επιτυχή κατάληξη.

Μετά την πρόσφατη απόφαση της Credit Agricole, αναμένεται η Alpha Bank να προβεί στην εξαγορά της Emporiki Bank.


3. Eurobank

Η Eurobank, (που ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα»), πραγματοποιεί το 1996 την εξαγορά της Interbank Ελλάδος. Το 1997 γίνεται η συγχώνευση Eurobank – Interbank, ενώ επίσης πραγματοποιείται και η εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece SA.

Ένα χρόνο αργότερα ακολουθεί η εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών. Το 1998 η CEH (βασικός μέτοχος της Eurobank) εξαγοράζει το 99,8% του υγιούς μέρους της Τράπεζας Κρήτης. Επίσης η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην Τράπεζα Εργασίας.

Το 1999 γίνεται μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG Eurobank, καθώς και η συγχώνευση δραστηριοτήτων EFG Eurobank - Τράπεζας Αθηνών με ανταλλαγή μετοχών.

Το 1999 η CEH αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας, μετά από δημόσια προσφορά (χαρακτηρίστηκε ως επιθετική εξαγορά), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση της Eurobank.

Το 2000 πραγματοποιείται η συγχώνευση EFG Eurobank και Τράπεζας Εργασίας και η μετονομασία σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Το 2001 η Eurobank προχωρά στην εξαγορά και συγχώνευση της Τέλεσις Επενδύσεων, η οποία προηγουμένως είχε εξαγοράσει και ενσωματώσει την Δωρική Τράπεζα.

Σημειώνεται ακόμη και η πρόσφατη προσπάθεια συγχώνευσης Eurobank και Alpha Bank, που είχε ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου του 2011, αλλά δεν είχε επιτυχή κατάληξη.

Τέλος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Eurobank φαίνεται να απορροφάται το προσεχές διάστημα από την Εθνική Τράπεζα.


4. Τράπεζα Πειραιώς:

Το 1998 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas.

Στις αρχές του 1999 απέκτησε τον έλεγχο της Τράπεζας Χίου και απορρόφησε τις εργασίες της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου.

Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank, η απορρόφηση της οποίας ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003.

Πρόσφατα, στα τέλη Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απόκτησε το "υγιές" τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς με την γαλλική Societe Generale για την απόκτηση της Geniki Bank.


Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Πρέπει να επισημανθεί όμως η μεγάλη παρουσία και των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων στο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα, με την εξαγορά τοπικών πιστωτικών ιδρυμάτων ή τη δημιουργία νέων τραπεζών.

_______________
Σημείωση: λεπτομερέστερη παρουσίαση για τους πρωταγωνιστές στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε πρόσφατο άρθρο της Καθημερινής στο: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_05/10/2012_464714 ,
που ήταν και η βασική πηγή για την παραπάνω ανάρτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου