20 Οκτωβρίου 2012

Έκλεισε η συμφωνία Πειραιώς και Société Générale για τη Γενική.

Συμφωνία με τη Société Générale, για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της στη Γενική Τράπεζα, υπέγραψε χθες (19 Οκτωβρίου 2012) η Τράπεζα Πειραιώς. Το τίμημα της εξαγοράς να ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, μεταξύ των άλλων δήλωσε:

«Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση».

Σημειώνεται πως η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό ΤΧΣ και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012.

Το τίμημα για την εξαγορά του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale, καθώς και των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμφωνήθηκε στο 1 εκατ. ευρώ.

__________________
Πηγές: capital.gr, ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου