5 Οκτωβρίου 2012

Πρόταση εξαγοράς από την Εθνική Τράπεζα για την Eurobank

Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank υπέβαλε σήμερα (Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου) η Εθνική Τράπεζα. 

Από την πλευρά της η Eurobank ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει με εποικοδομητικό πνεύμα την πρόταση της Εθνικής Τράπεζας, με γνώμονα το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων.


Η Εθνική προσφέρει, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ως αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή, με σχέση 58 νέες μετοχές, έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank.

“Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα”, σημειώνει η ΕΤΕ.Η Εθνική επίσης αναφέρει, ότι οι μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% (μέλη της οικογένειας Λάτση) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική Τράπεζα σημειώνει πως προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank.

Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Νικ. Νανόπουλος, σε δήλωσή του, μεταξύ των άλλων αναφέρει:

"Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας ενοποίησης του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Το Δ.Σ. της Eurobank θα αξιολογήσει περαιτέρω, με εποικοδομητικό πνεύμα, την προτεινόμενη επιχειρηματική ενοποίηση με γνώμονα το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας".

Πηγές:
Εθνική Τράπεζα,
Eurobank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου