5 Σεπτεμβρίου 2016

Πόσοι Ελληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό και που

Έγγραφο κατέθεσε το Υπ. Εξωτερικών στη Βουλή, στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των μεταναστευτικών ροών των Ελλήνων κατά την διάρκεια της κρίσης, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στην imerisia.gr.

Ειδικότερα στο έγγραφο αναφέρεται ότι: "Σε απάντηση της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, θεωρείται, από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, απαραίτητο να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται διαδικασία υποχρεωτικής δήλωσης και καταγραφής των Ελλήνων που διαβιούν στο Εξωτερικό στις κατά τόπους Ελληνικές Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές. Τούτου δοθέντος, παραθέτουμε στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) και τα οποία αφορούν σε μεταναστευτικές ροές Ελλήνων από το 2010, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, προς χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας και τον Απόδημο Ελληνισμό.

Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία αυτά, για τους προαναφερθέντες λόγους, προσεγγίζουν, χωρίς να αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια, την πραγματικότητα, αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα". 


Εδώ, ενδεικτικά παραθέτουμε μόνο τον πίνακα με τις μεταναστευτικές ροές των Ελλήνων προς τη χώρα που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις τους, τη Γερμανία. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας DESTATIS ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στη Γερμανία κατά τα έτη 2010-2015 ανά φύλο έχει ως εξής:

Έτος, Σύνολο, Άνδρες, Γυναίκες
2010 12256 7580 4676
2011 23043 13890 9153
2012 32660 18873 13787
2013 32088 18549 13539
2014 28752 16730 12022
2015 28256 16731 11525
Τα στοιχεία που αφορούν στο 2015 είναι προσωρινά.

Από τους περισσότερους επιμέρους πινακες κατά χώρα προορισμού που παραθέτει το υπουργείο, προκύπτει ότι υπάρχει αυξητική τάση των Ελλήνων που μεταναστεύουν, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, από το 2010 και μετά.

Συνοψίζοντας όσα αναφέρονται στους επιμέρους πινακες προκύπτει ο ακόλουθος συγκεντρωτικός κατά χώρα πίνακας για 
τα έτη 2010-2015, ο οποίος όμως είναι ενδεικτικός και δεν αποτυπώνει με ασφάλεια τα πραγματικά δεδομένα:
Η.Π.Α. 6,340
ΚΑΝΑΔΑΣ 1,616
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 248
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 45,000
ΚΟΥΒΕΙΤ 500
ΚΑΤΑΡ 650
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 1,852
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8,000
ΓΑΛΛΙΑ - Δεν υπάρχουν στοιχεία
ΚΥΠΡΟΣ 31,474
ΑΥΣΤΡΙΑ 6,165
ΔΑΝΙΑ 1,419
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9,901
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 51,859
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 157,055
ΒΕΛΓΙΟ 5,000
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 464
ΕΛΒΕΤΙΑ (ΓΕΝΕΥΗ) 5,000
ΚΟΥΒΑ 29
Σύνολο 332,572

Στο έγγραφο του Υπ. Εξωτερικών αναφέρονται επίσης και τα εξής: 
"Όσον αφορά στο ειδικότερο ζήτημα του σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να καταγράφονται, με ακρίβεια, οι ροές των Ελλήνων που εγκαταλείπουν τη χώρα μας, κρίνεται απαραίτητο να επαναληφθεί ότι οι Έλληνες που μεταναστεύουν σε χώρες της αλλοδαπής δεν υποχρεούνται να έλθουν και, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, δεν έρχονται -κατ’ αρχήν τουλάχιστον-σε επαφή με τις οικείες ελληνικές προξενικές Αρχές, δεδομένου ότι, ειδικά κατά το πρώτο διάστημα της εγκατάστασής τους, αποδίδουν προτεραιότητα στην ταχεία επαγγελματική αποκατάσταση και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον".
"Τούτου δοθέντος, γίνεται αντιληπτό ότι διαδικασίες καταγραφής είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των Ελλήνων μεταναστών στις Αρχές μας στο εξωτερικό, είτε ηλεκτρονικά, μέσω των ιστοσελίδων των Αρχών μας, δεν δύνανται να αποτυπώσουν πλήρως και επακριβώς το φαινόμενο, λόγω των εγγενών αδυναμιών που συνεπάγεται ο κατά τα ανωτέρω μη υποχρεωτικός χαρακτήρας τους. Ως εκ τούτου, ως πλέον ασφαλής μέθοδος κρίνεται η συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, από τις Αρχές μας στην αλλοδαπή, μέσω υπηρεσιακών ερωτημάτων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των χαρακτηρισμένων ως χωρών υποδοχής".

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της imerisia.gr στο:
Ερευνα - φωτιά: Πόσοι Ελληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό και που (πίνακες) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου