9 Σεπτεμβρίου 2016

Latuff's cartoon on Walls!

Carlos Henrique Latuff:

UK to Build a Wall at Calais to Stop Migrants 


Berlin Wall: Hypocrites!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου