16 Νοεμβρίου 2012

Παντοδύναμοι οι επίτροποι στις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται

Επίτροποι με ευρείες αρμοδιότητες, θα τοποθετηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και την τρόικα στις ελληνικές τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους και θα ασκούν στενή εποπτεία στη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στο “tovima.gr” και “kathimerini.gr”.

Ειδικότερα, οι επίτροποι θα είναι Ευρωπαίοι ή Έλληνες αναγνωρισμένων προσόντων (θα προέρχεται από διεθνή και αξιόπιστο ελεγκτικό οίκο) και θα ενημερώνουν κάθε τρίμηνο τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την πορεία των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα εγκρίνονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που θα είναι και ο βασικός τους μέτοχος.

Το ΤΧΣ με την βοήθεια των επιτρόπων θα παρακολουθεί θέματα που σχετίζονται με την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, τις μεγάλες χορηγήσεις αλλά και κάποιες ειδικές κατηγορίες δανείων (όπως πιστοδοτήσεις προς πολιτικά κόμματα, προς δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις, σε πρόσωπα που διατηρούν ειδική σχέση με την Τράπεζα κλπ), ενώ θα διενεργείται αυστηρός έλεγχος του κόστους και των αμοιβών.

Συγκεκριμένα (σύμφωνα με το δημοσίευμα στο “tovima.gr”) οι βασικές αρμοδιότητες των επιτρόπων θα είναι:

1. Έλεγχος των χορηγήσεων προς τα πολιτικά κόμματα.

2. Έλεγχος όλων των δανείων που έχουν δοθεί σε υπαλλήλους, μετόχους, διευθυντές και στελέχη, όπως επίσης και στις συζύγους τα τέκνα ή τα συγγενικά τους πρόσωπα.

3.Ο ρυθμός των χορηγήσεων προς τις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.

4. Αυστηρός έλεγχος του κόστους διοίκησης και των εξόδων προώθησης και διαφήμισης.

5. Έλεγχος όλων των χορηγήσεων προς δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις.

6. Έλεγχος της πολιτικής ρυθμίσεων και διαγραφών όλων των δανείων του παρελθόντος.

7. Αυστηρός καθορισμός των αμοιβών των διοικητικών στελεχών των τραπεζών.

8. Επανασύσταση Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και άμεση εμπλοκή της Επιτροπής στις παραπάνω λειτουργίες.

9. Δημοσιοποίηση των ονομάτων των μετόχων που ελέγχουν ποσοστό τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες που ελέγχουν ιδιώτες.

10. Διαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής κάθε τράπεζας σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τρεις μήνες μετά την τοποθέτηση της Εποπτείας.

11. Πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.

12. Αυστηρή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και κατά πόσο η πολιτική χορηγήσεων εναρμονίζεται με το κόστος άντλησης ρευστότητας.

Πηγές:
www.tovima.gr
www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου