6 Νοεμβρίου 2012

Κύμα φυγής στελεχών από το Δημόσιο

Κύμα φυγής στελεχών, από το Δημόσιο και τις εταιρείες που αυτό ελέγχει, προς συνταξιοδότηση, προκαλεί η επιβολή πλαφόν στις πάσης φύσεως αποδοχές τους, βάσει του άρθρου 6 του νόμου περί αποκρατικοποιήσεων. Οι αποδοχές αυτές απαγορεύεται, μετά την ψήφιση του νόμου, να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου.
Αναδημοσιεύουμε στη συνέχεια ολόκληρο το σχετικό σημερινό άρθρο της "Καθημερινής": 

Κύμα φυγής στελεχών από το Δημόσιο προς τη συνταξιοδότηση προκαλούν οι μισθολογικές περικοπές, που επιβάλλονται με το νέο μνημόνιο. Στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλαν παραίτηση προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, 35 με 40 στελέχη, τα οποία πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου.

Τα στελέχη αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται πέντε διευθυντές και δύο υποδιευθυντές, μετά την ψήφιση του νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις αλλά και του Νέου Εφαρμοστικού Νόμου του Μεσοπρόθεσμου, ο οποίος κατατέθηκε χθες στη Βουλή, επρόκειτο να υποστούν σημαντικές μισθολογικές μειώσεις αλλά και περικοπή της συντάξεως που δικαιούνται, στην περίπτωση που αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου.

Συγκεκριμένα, με το νόμο περί αποκρατικοποιήσεων επιβάλλεται πλαφόν στις επιχειρήσεις εκείνες που το Δημόσιο είναι πλεοψηφών μέτοχος (στην ΤτΕ το Δημόσιο ελέγχει περίπου το 70% του μετοχικού της κεφαλαίου) και σε αυτές που η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου τους έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δημόσιο.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 6 του εν λόγω νόμου, «οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση».

Για τις τελευταίες, στον εφαρμοστικό Νόμο, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Ι. Στουρνάρα και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προβλέπεται ότι : «ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με αριθμό α2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 ευρώ)».

Μεταξύ αυτών που αποχώρησαν από την ΤτΕ περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής Εποπτείας του τραπεζικού συστήματος, Γιάννης Γούσιος, ο οποίος αντικαθίσταται από την Βασιλική Ζάκκα, που έως σήμερα είχε τη γενικότερη εποπτεία του τραπεζικού και ασφαλιστικού συστήματος. Επίσης, αποχωρούν ο διευθυντής Ασφαλιστικής Εποπτείας της Τραπέζης της Ελλάδος, Χαράλαμπος Βογιαντζής, ο διευθυντής οικονομικών μελετών, Ισαάκ Σαμπεθάι, ο Οικονομικός Διευθυντής της ΤτΕ, Χ. Παπακωνσταντίνου, ο Διευθυντής Ελέγχων της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Διευθυντής Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΤτΕ.

Πηγή:
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/11/2012_468723

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου