31 Μαΐου 2013

Wir spielen The Book of Unwritten Tales (Deutsch)

In einem vom Krieg erschütterten Land hütet der greise Gremlin Archäologe Mortimer MacGuffin das dunkle Geheimnis eines mächtigen Artefakts. Wer immer diesen Schatz sein Eigen nennt, wird das Schicksal der Welt bestimmen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου