6 Σεπτεμβρίου 2017

Παραβίαση της ιδιωτικότητας η παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών εργαζομένου

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο έκρινε ότι στην υπόθεση Bărbulescu κατά Ρουμανίας υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας).

Η υπόθεση αφορούσε:
α) την απόφαση ιδιωτικής εταιρείας να απολύσει έναν υπάλληλο αφού παρακολούθησε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του,
β)Την εικαζόμενη παράλειψη των εθνικών αρχών να προστατεύσουν το δικαίωμά του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της αλληλογραφίας του εργαζομένου

To ΕΣΔΑ με την χθεσινή του απόφαση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές αρχές της χώρας δεν είχαν επαρκώς προστατεύσει το δικαίωμα του κ. Bărbulescu στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και της αλληλογραφίας του.

Συγκεκριμένα, τα εθνικά δικαστήρια δεν κατόρθωσαν να εξακριβώσουν αν ο Bărbulescu είχε λάβει ειδοποίηση από τον εργοδότη του σχετικά με το ενδεχόμενο παρακολούθησης των επικοινωνιών του, ούτε έλαβαν υπόψη είτε το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη φύση ή την έκταση της παρακολούθησης και συγκεκριμένα για τον βαθμό εισβολής στην ιδιωτική του ζωή και την αλληλογραφία του.

Επιπλέον, οι εθνικές αρχές δεν είχαν καθορίσει, αφενός, τους ειδικούς λόγους που θα μπορούσαν δικαιολογούσαν την λήψη μέτρων παρακολούθησης, και δεύτερον δεν εξέτασαν εάν ο εργοδότης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ηπιότερα μέτρα παρακολούθησης.

Όσον αφορά το πεδίο της παρακολούθησης και τον βαθμό παρεμβολής στην ιδιωτικότητα του κ. Bărbulescu, αυτό δεν έχει εξεταστεί από κανένα από τα εθνικά δικαστήρια, έστω και αν ο εργοδότης είχε καταγράψει όλες τις επικοινωνίες του κ. Bărbulescu κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και είχε εκτυπώσει το περιεχόμενό τους. 

Ομοίως, τα εθνικά δικαστήρια δεν προέβησαν σε επαρκείς εκτιμήσεις ως προς το αν υπήρξε νόμιμος λόγος ο οποίος θα δικαιολογούσε την παρακολούθηση των ανακοινώσεων του κ. Bărbulescu. 

Πηγή: taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου