2 Δεκεμβρίου 2012

Κρίση χρέους: Ομοιότητες και διαφορές Ελλάδας και Πορτογαλίας

Μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας επιχειρεί σε έκθεσή της (30 Νοεμβ. 2012) η UBS, που δημοσιεύθηκε χθες στο Capital.gr με τίτλο "Γιατί η Πορτογαλία δεν είναι Ελλάδα"

Από την έκθεση αυτή, που υπογράφουν οι οικονομολόγοι Martin Lueck, Paul Donovan, Amit Kara, Matteo Cominetta και Jennifer Miller, η πορτογαλική οικονομία φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση από την ελληνική.

Όσον αφορά τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δυο χωρών, συνοπτικά αναφέρουν τα εξής:


Μια από τις εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία αφορά την αύξηση του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ, με την εικόνα στην Πορτογαλία να φαίνεται πιο ήπια.

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά την είσπραξη των φόρων. Η ελληνική κυβέρνηση βασίζεται πολύ περισσότερο στην έμμεση φορολογία, ενώ η συλλογή των άμεσων φόρων επί του εισοδήματος είναι αναποτελεσματική, λόγω της διαφθοράς και της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Στην Πορτογαλία, αν και ο δημόσιος τομέας έχει περιθώρια βελτίωσης, εξακολουθεί να είναι μπροστά από την Ελλάδα, αναφέρουν.

Η πορτογαλική ύφεση είναι επώδυνη, η ελληνική είναι χειρότερη. Η οικονομία της Πορτογαλίας συρρικνώνεται με ρυθμό περίπου 3% σε ετήσια βάση, αλλά είναι ξεκάθαρα σε καλύτερη θέση από την απότομη πτώση που καταγράφεται στην Ελλάδα και υπολογίζεται κοντά στο 7%.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει σε μεγάλο βαθμό συμμορφωθεί με όλα τα μέτρα που έχει κληθεί να εφαρμόσει, ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Ο στόχος της ήταν εξαρχής πολύ πιο συγκρατημένος και ρεαλιστικός, στα 5 δισ. ευρώ, που υλοποιήθηκε μετά από δύο επιτυχημένες πωλήσεις εταιρειών του τομέα κοινής ωφέλειας.

Αντίθετα η ελληνική διοίκηση έχει αποτύχει μέχρι στιγμής, στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων με το στόχο να μειώνεται σταδιακά από τα 50 δισ. ευρώ αρχικά, στα 9 δισ. ευρώ στη συνέχεια και στα 5,9 δισ. ευρώ 
πρόσφατα.  Ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2012, η ελληνική κυβέρνηση έχει εισπράξει μόνο 1,8 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις, αναφέρουν οι αναλυτές της UBS.

Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, και οι δύο χώρες έχουν εμφανίσει πρόοδο ως προς τη μείωση του ανά μονάδα κόστους εργασίας με συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση της Ελλάδας η μείωση άρχισε νωρίτερα και είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Πορτογαλίας.

Στην Ελλάδα, η ανεργία έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η χώρα έπεσε σε ύφεση. Η εναρμονισμένη ανεργία «τρέχει» τώρα με 25% περίπου, έναντι 16% στην Πορτογαλία.

Τόσο η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν κατορθώσει τα τελευταία τρίμηνα να μειώσουν τα ελλείμματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους, με την Πορτογαλία να εμφανίζει ελαφρώς καλύτερη απόδοση. Όμως το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώνεται κυρίως επειδή οι εισαγωγές καταρρέουν, πράγμα που αντανακλά την αδύναμη κατάσταση της εγχώριας οικονομίας.

Στην Πορτογαλία τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα χρέους σε σχέση με την Ελλάδα και, για το λόγο αυτό, ο κίνδυνος απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα στην Πορτογαλία είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την Ελλάδα.

Στα περισσότερα από τα σημεία σύγκρισης, σημειώνεται στην έκθεση 
της UBS, η πορτογαλική οικονομία φαίνεται σε καλύτερη κατάσταση από την ελληνική, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχητικές ομοιότητες. Αποτέλεσμα αυτών είναι η Πορτογαλία να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιείκεια από τους εταίρους της στην Ε.Ε. και η προσπάθειά της, για σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές, υπήρξε μέχρι στιγμής επιτυχής.

Πηγή και αναλυτικά το άρθρο στο:
http://www.capital.gr/News.asp?id=1679280

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου