2 Φεβρουαρίου 2013

Ανεκδοτάκι για το Γάμο - Marriage

Κάποια μέρα η δασκάλα συζητούσε για το γάμο στην τάξη...

Δασκάλα: Τι είδους γυναίκα θα ήθελες Μπόμπο;
Μπόμπος: Θα ήθελα μια γυναίκα σαν το φεγγάρι...
Δασκάλα: Ααα! τι επιλογή... Θέλεις να είναι όμορφη και ήρεμη σαν το φεγγάρι;
Μπόμπος: Όχι, θέλω να έρχεται το βράδυ και να εξαφανίζεται το πρωί...!!!

____________
One day a teacher was talking about marriage in class...
Teacher : What kind of wife would you like Johnny?
Johnny : I would want a wife like the moon...
Teacher : Wow !! what a choice...do you want her to be beautiful and calm
like the moon?
Johnny : No, I want her to arrive at night and disappear in the
morning...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου