27 Ιουλίου 2012

Στην Τράπεζα Πειραιώς το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας

Στην Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζονται τα «υγιή» στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), μεταξύ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και το ενήμερο χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων. Το προβληματικό τμήμα της ΑΤΕ βαίνει προς εκκαθάριση, ενώ οι θυγατρικές εταιρείες που δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύτηκε ότι θα διασφαλίσει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της ΑΤΕ. Από την Δευτέρα, 30 Ιουλίου, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής θα λειτουργεί υπό το σχήμα της Πειραιώς, διατηρώντας όμως την εμπορική επωνυμία «ATEbank». Όλες οι συναλλαγές των πελατών της ΑΤΕ θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κανονικά, όπως μέχρι σήμερα.

Τι αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου (27.7.2012) της Τράπεζας της Ελλάδος:

Απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας
Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης, που προβλέπει ο σχετικός νόμος 4021/2011, διερευνήθηκε το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων τραπεζών για την απόκτηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων και τίτλων καθώς και το σύνολο των καταθέσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της εν γένει χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προχώρησε στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν σχετικής πρότασης της τελευταίας, που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαφορά της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε. Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρείες που δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο ως περιουσιακό του στοιχείο.

Με την λύση που δρομολογήθηκε διασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας και η ομαλή συνέχιση των εργασιών της.


Πηγές:
http://www.bankofgreece.gr/
Τράπεζα Πειραιώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου