7 Ιουλίου 2017

KAL's cartoon on Lincoln and Trump

Kevin Kallaugher:
Cartoon from the last weekend's edition of The Baltimore Sun on Abraham Lincoln and Donald Trump, "regarding the Tweeter in Chief" as the cartoonist writes. 
Abraham Lincoln: "If you want to test a man's character give him power".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου