21 Ιουνίου 2016

Λουκάς Παπαδήμος: Οι τρεις πυλώνες για επιστροφή στην ανάπτυξη

Ευρείες μεταρρυθμίσεις, σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και πολιτικές ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας είναι οι βάσεις των όσων προτείνει ο Λουκάς Παπαδήμος

Ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιστροφή στην ανάπτυξη παρουσίασε ο Λουκάς Παπαδήμος μιλώντας πρόσφατα σε εκδήλωση με θέμα «Ξεπερνώντας τα εμπόδια - Βήματα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης» που διοργάνωσαν από κοινού οι σύλλογοι αποφοίτων του Stanford University και της London Business School.

Όπως αναφέρει "το Βήμα", σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η στρατηγική για την ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι αφορούν πολλές και συντονισμένες δράσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο πρώτος και σημαντικότερος πυλώνας αφορά τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, όπως επισημαίνει, θα πρέπει να είναι «ευρύτερες και βαθύτερες» και να αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας «τόσο των αγορών όσο και των θεσμών».

Ο δεύτερος έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ικανότητά του να χρηματοδοτεί την οικονομία, που, όπως επισημαίνει, έχει περιοριστεί δραστικά κυρίως εξαιτίας της μεγάλης εκροής καταθέσεων, του υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων και της εξαιρετικά περιορισμένης και ακριβής άντλησης κεφαλαίων από την αγορά.

Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει πολιτικές και δράσεις οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν άμεσα τη συνολική ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα. Επειδή θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστούν και να αποδώσουν οι μεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές αυτές χαρακτηρίζονται αναγκαίες γιατί θα επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη και τη μείωση της ανεργίας, θα βελτιώσουν την ψυχολογία της αγοράς και θα ενισχύσουν τις προσδοκίες των πολιτών για ένα καλύτερο αύριο. Θεωρεί ότι οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες για να ανασάνει η οικονομία στο διάστημα που μεσολαβεί για τον μετασχηματισμό της σε περισσότερο ανταγωνιστική και εξωστρεφή, που είναι η κεντρική επιδίωξη των διαρθρωτικών αλλαγών. Τέτοιες πολιτικές μπορεί να βασιστούν στα διαθέσιμα κοινοτικά προγράμματα και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ή το «Σχέδιο Γιούνκερ».

Βεβαίως τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτή η στρατηγική ανάπτυξης μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά υπό τις παρούσες συνθήκες και να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη εγκαίρως. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδήμο αυτό είναι εφικτό υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν την προώθηση των δράσεων και την υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής.

Ποιες είναι αυτές; Πρώτον, οι πολιτικές των τριών πυλώνων της στρατηγικής για την ανάπτυξη πρέπει να εφαρμοστούν όχι μόνο αποτελεσματικά αλλά και ταυτόχρονα. Αν εφαρμοστούν παράλληλα, θα έχουν αλληλοτροφοδοτούμενες θετικές επιδράσεις στη δραστηριότητα και στην απασχόληση. Δεύτερον, η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής απαιτεί πρωταρχικά τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και τον μηχανισμό είσπραξης των φορολογικών εσόδων. Τρίτον, κατά τις αξιολογήσεις του νέου οικονομικού προγράμματος, σε περίπτωση καθυστερήσεων και ελλείψεων στην εφαρμογή του πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην επιτάχυνση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.

«Πρέπει», τονίζει ο κ. Παπαδήμος, «να αποφύγουμε το λάθος του παρελθόντος, όταν τόσο οι θεσμοί όσο και οι ελληνικές κυβερνήσεις έδιναν έμφαση στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων σε βάρος της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, στηρίζουν την απασχόληση και συνεπώς συμβάλλουν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε μακροπρόθεσμη βάση».

Πηγή: www.tovima.gr 
Η ανάρτηση αποτελεί απόσπασμα δημοσιεύματος. Ολόκληρο στο:
Οι τρεις πυλώνες για επιστροφή στην ανάπτυξη


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου