1 Δεκεμβρίου 2012

Το κείμενο του Μνημονίου για την Κύπρο

Το πλήρες κείμενο της κατ’ αρχήν συμφωνίας της Κυπριακής κυβέρνησης με την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) αποκαλύπτει χθες (30.11.2012) η Κυπριακή εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος».

Συγκεκριμένα η Κυπριακή εφημερίδα αναφέρει:
Την Παρασκευή το απόγευμα, οι υποψήφιοι δανειστές άναψαν το πράσινο φως στην κυβέρνηση για να δώσει το κείμενο της συμφωνίας στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Βάσος Σιαρλή, ανέφερε ότι έχει κλείσει το δημοσιονομικό σκέλος του Μνημονίου (μέτρα προσαρμογής) και απομένει το σκέλος που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εν αναμονή των προκαταρτικών αποτελεσμάτων της Pimco, που αναμένονται στις 7 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του Μνημονίου, το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

● η αποκατάσταση της ευρωστίας του κυπριακού τραπεζικού τομέα μέσω της αναδιάρθρωσης, επίλυσης και μείωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της ενίσχυση του εποπτικού ρόλου, της αντιμετώπισης της αναμενόμενης μείωσης του κεφαλαίου και της βελτίωσης της διαχείρισης της ρευστότητας

● να συνεχίσει την εν εξελίξει διαδικασία της δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως με τη λήψη μέτρων για μείωση των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών, καθώς και τη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης μεσοπρόθεσμα, κυρίως μέσω μέτρων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών στο πλαίσιο ενός Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων και τη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα

● να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, επιτρέποντας τη χαλάρωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδίως με τη μεταρρύθμιση του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και άρση των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.

Πηγή: http://www.philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου