20 Δεκεμβρίου 2013

Ευρωκοινοβούλιο προς τρόικα: Αποτύχατε στην Ελλάδα

Το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων δημοσιονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ενώ παρά την ελεγχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας δεν εμποδίστηκε η μετάδοση της κρίσης στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο προσχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συντάκτες της έκθεσης Ότμαρ Κάρας και Λιέμ Χοάνγκ Νγκοκ «εκφράζουν λύπη για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί».

Ειδικότερα, όσον αφορά την Ελλάδα, σε σχετικό άρθρο στο Έθνος, αναφέρονται και τα ακόλουθα:

Έμφαση δίνεται από τους κ.κ. Κάρας και Νγκόγκ στην ανάγκη απολογισμού της τρόικας για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, αλλά και να εξεταστεί η αναθεώρηση των Μνημονίων με βάση τα αποτελέσματά τους...

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για την πλήρη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες μερικές φορές. Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζεται ότι ήταν τεράστια η πρόκληση που αντιμετώπισε η τρόικα καθώς, μεταξύ άλλων, «ο φόβος της κατάρρευσης της ζώνης του ευρώ ήταν προφανής, πολιτικές συμφωνίες έπρεπε να γίνουν, η παγκόσμια οικονομία ήταν σε ύφεση»...

Οι εισηγητές αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία περιλαμβάνουν εκτενείς παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας και δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες.

Ακόμη, αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι από το 2008 η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, και επισημαίνουν ιδιαίτερα την απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

Χαιρετίζουν το τέλος του προγράμματος για την Ιρλανδία, το αναμενόμενο τέλος του προγράμματος για την Πορτογαλία και «εκφράζουν λύπη για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί».

Η έκθεση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα στατιστικά δεδομένα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα με ειδική αναφορά για την Ελλάδα περί «απάτης μεγάλης κλίμακας» στις στατιστικές τα έτη που προηγήθηκαν του Μνημονίου.

Σημειώνει επίσης ότι η οικονομική βοήθεια και το πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα, δεν εμπόδισαν την ελεγχόμενη χρεοκοπία, ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη και αποδοκιμάζει την οικονομική και κοινωνική ύφεση, η οποία έγινε εμφανής όταν οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διορθώσεις τέθηκαν σε ισχύ.

Η έκθεση αποδοκιμάζει, ακόμη, το γεγονός ότι η μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες του προγράμματος από την έναρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων παροχής βοήθειας δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ και υπογραμμίζει ότι το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αντίθετα, έχει αυξηθεί πολύ.

Σημειώνεται ότι οι συντάκτες της έκθεσης Ότμαρ Κάρας (ΕΛΚ, Αυστρία) και Λιέμ Χοάνγκ Νγκοκ (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γαλλία), αναμένονται στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιανουαρίου, ενώ στη συνέχεια, 10 και 11 Ιανουαρίου μεταβαίνουν στη Λευκωσία.  

_______________
Πηγή: από άρθρο στο Έθνος της 19.12.2013
Ολόκληρο το άρθρο με τίτλο "Κίτρινες κάρτες από το ευρωκοινοβούλιο στην τρόικα" 
στο http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63936560

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου