26 Δεκεμβρίου 2013

Οι πολιτικές θέσεις της Αυστριακής κυβέρνησης (Μέρος 1ο)

Ακολουθούν οι θέσεις των κομμάτων που συμμετέχουν στην αυστριακή κυβέρνηση, καθώς και ο βασικότερος αντίλογος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα βασικότερα πολιτικά θέματα της Αυστρίας, βάσει των στοιχείων του wahlkabine.at:

Πριν από μερικές ημέρες σχηματίσθηκε στην Αυστρία κυβέρνηση συνεργασίας από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPÖ) με 28,4% και το Λαϊκό κόμμα (ÖVP) με 25,7%. Στην αντιπολίτευση βρέθηκαν το Φιλελεύθερο κόμμα της Αυστρίας (FPÖ) με 21,9%, οι Πράσινοι (Grüne) με 13,1%, η Ομάδα Stronach με 6%, και η Νέα Αυστρία (NEOS) με 4,9%.

Γενικά τα περισσότερα κόμματα αντιπροσωπεύουν το χώρο του κέντρου, με το Λαϊκό κόμμα, την ομάδα Stronach και τη Νέα Αυστρία να έχουν δεξιές τάσεις, το Φιλελεύθερο κόμμα ακροδεξιές και τους πράσινους αριστερές.

1.Να παραμείνει η διάρκεια της κοινωνικής υπηρεσίας (1) στη σήμερα ισχύουσα μορφή της (9 μήνες - δηλαδή να ΜΗΝ μειωθεί);

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Λαϊκό κόμμα):

"Ναι. Στο δημοψήφισμα (1.1) οι Αυστριακές και οι Αυστριακοί εκφράσθηκαν ξεκάθαρα υπέρ της διατήρησης της γενικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και της κοινωνικής υπηρεσίας. Με την αναθεώρηση της κοινωνικής υπηρεσίας φροντίσαμε να διαμορφώσουμε ακόμη πιο ελκυστικά την 9μηνη κοινωνική υπηρεσία."

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ (πράσινοι):

"Όχι. Η κοινωνική υπηρεσία θα έπρεπε να μειωθεί στους 6 μήνες και οι κανόνες να εναρμονισθούν με αυτούς των της κύριας (πλήρους) απασχόλησης (δικαίωμα άδειας, ωράριο και ποσότητα εργασίας). Επιθυμητή είναι και η ανταμοιβή στο επίπεδο του ελάχιστου επιδόματος ανεργίας."

2.Να φορολογηθούν οι πλαστικές σακούλες;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα)

"Όχι. Υποστηρίζουμε τη σταδιακή αντικατάσταση των σακουλών και συσκευασιών από μη αποσυντηθέμενα τεχνητά υλικά, με φυσικά υλικά και χαρτί ή διαρκή υλικά που αναπτύσσονται και μπορούν να κομποστοποιηθούν. Βασιζόμαστε στη λογική της οικονομίας να στερηθεί τις πλαστικές σακούλες και τη δύναμη των καταναλωτών να επιστρέψουν σε εναλλακτικές λύσεις."

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ (Φιλελεύθερο κόμμα)

"Ναι. Σακούλες από μη αποσυντηθέμενα τεχνητά υλικά επιβαρύνουν εδώ και αιώνες το περιβάλλον. Εντός της Ε.Ε. πετιούνται κάθε χρόνο 250 εκ. τόνοι μεμβράνες συσκευασίας από χρησιμοποιημένα τεχνητά υλικά. Για αυτό απαιτούμε τη διαδοχική μείωση των σακουλών από μη αποσυντηθέμενα τεχνητά υλικά και ταυτόχρονα την εξαναγκαστική χρήση σακουλών από βιογενή τεχνητά υλικά."

3. Να εισαχθεί η πολιτική μόρφωση ως μάθημα ήδη από το 7ο σχολικό έτος;

Οι γνώμες διίστανται εντός του κυβερνητικού συνασπισμού:

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

"Όχι. Η πολιτική παιδεία στο σχολείο, η οποία ασχολείται με τα πολιτικά ερωτήματα της εποχής μας και τη δυνατότητα επιρροής των αποφάσεων, θα πρέπει να λαμβάνει χώρο σε διαφορετικό επίπεδο και όχι ως ένα μάθημα."

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

"Ναι. Ένα υποχρεωτικό μάθημα "Πολιτικής παιδείας" ήδη από τη μέση εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί στους νέους ανθρώπους τις βάσεις της δημοκρατίας, του κράτους, καθώς και να κάνει απτά τα βασικά και ανθρώπινα δικαιώματα και την κατανόηση των πολιτικών συσχετισμών."

4. Να καταργηθεί η ομοσπονδιακή βουλή (2) ως δεύτερο βουλευτικό σώμα;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Λαϊκό κόμμα)

"Όχι. Η ομοσπονδιακή βουλή αντικατοπτρίζει την ομοσπονδιακή δομή της χώρας μας και πρέπει να διατηρηθεί."

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ (κόμμα Νέας Αυστρίας)

"Ναι. Περιττό σώμα, καθώς δεν έχει πυγμή. Στην παρούσα μορφή του δεν έχει καμία δημοκρατική πλειοψηφία."

5. Να εξισωθεί το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτό των ανδρών;

Οι γνώμες διίστανται εντός του κυβερνητικού συνασπισμού:

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

"Όχι. Απορρίπτουμε την ΠΡΟΩΡΗ εξίσωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες, καθώς το διαφορετικό όριο ηλικίας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία αποζημίωση για την κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική επιβάρυνση των γυναικών και έως σήμερα έχουν αλλάξει μόνο λίγα πράγματα όσον αφορά τις ανισότητες εις βάρος των γυναικών. Στο σύνταγμα έχει ορισθεί το έτος 2024 για την εξίσωση του νομοθετημένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτού των ανδρών. Αυτή η διαδικασία θα κλείσει μέχρι το έτος 2033."

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

"Ναι. Η αύξηση θα αποφέρει στις γυναίκες μία μεγαλύτερη σύνταξη και έχει αποφασιστεί εδώ και πολύ καιρό από το συνταγματικό δικαστήριο. Θα πρέπει όμως πρώτα να επιτευχθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως επαρκής και δίκαιες θέσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη ηλικία."

(1) Στην Αυστρία επιλέγουν οι νέοι υποχρεωτικά μεταξύ θητείας στο στρατό και θητείας σε κοινωνικές υπηρεσίες.

(1.1) Υπήρξε δημοψήφισμα στην Αυστρία, με θέμα τη διατήρηση ή κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας των νέων.

(2) Στην Αυστρία υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Το εθνικό συμβούλιο, στο οποίο εκλέγονται κάθε 5 χρόνια οι βουλευτές απευθείας από το λαό και το ομοσπονδιακό συμβούλιο, στο οποίο στέλνουν αντιπροσώπους οι τοπικές εκλεγμένες κυβερνήσεις κάθε κρατιδίου.


Ακολουθεί το άρθρο στα γερμανικά:

1. Soll die Dauer des Zivildiensts in seiner derzeit geltenden Form (9 Monate) beibehalten bleiben?

REGIERUNG (ÖVP)

Bei der Volksbefragung haben sich die Österreicherinnen und Österreicher klar für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes ausgesprochen. Mit der Zivildienstreform haben wir dafür gesorgt, den 9monatigen Zivildienst noch attraktiver zu gestalten.

OPPOSITION (Grüne)

Zivildienst soll auf 6 Monate gekürzt werden und die Regeln an die der Hauptberuflichen angepasst werden (Urlaubsanspruch, Arbeitszeiten und Ausmaß). Eine Vergütung auf Niveau der Mindestsicherung ist wünschenswert.

2. Sollen Einkaufstaschen aus Plastik besteuert werden?

REGIERUNG (SPÖ)

Die SPÖ unterstützt den schrittweisen Ersatz von Einkaufstragetaschen und Verpackungen aus nicht verrottbarem Kunststoff durch Stoff oder Papier beziehungsweise aus nachhaltigem, nachwachsendem und kompostierbarem Material. Wir setzen hier auf die Vernunft der Wirtschaft auf Plastiktragetaschen zu verzichten und die Stärke der KonsumentInnen auf Alternativen zurückzugreifen.

OPPOSITION (FPÖ)

Tragetaschen aus nicht verrottbarem Kunststoff belasten die Umwelt über viele Jahrhunderte. Innerhalb der EU werden jährlich 250.000 Millionen Tonnen Verpackungsfolien aus heute gebräuchlichem Kunststoff weggeworfen. Daher fordern wir, den Einsatz von Tragetaschen aus nicht verrottbarem Kunststoff sukzessive zu reduzieren und gleichzeitig den Einsatz von Tragetaschen aus biogenen Kunststoffen zu forcieren.

3. Soll Politische Bildung als Unterrichtsfach bereits ab der 7. Schulstufe eingeführt werden?

SPÖ

Politische Bildung in der Schule, die sich mit politischen Fragestellungen der Gegenwart und den Möglichkeiten der Einflussnahme auf Entscheidungen auseinandersetzt, soll in der Schule auf unterschiedlichen Ebenen und fächerübergreifend stattfinden.

ÖVP

Ein Pflichtfach "Politische Bildung und Staatskunde" ab der Mittelstufe soll jungen Menschen die Grundlagen der Demokratie, des Staates sowie der Grundund Menschenrechte näherbringen und das Verständnis für politische Zusammenhänge fördern.

4. Soll der Bundesrat als zweite Parlamentskammer abgeschafft werden?

REGIERUNG (ÖVP)

Der Bundesrat spiegelt die föderale Struktur unseres Landes wieder und soll erhalten bleiben.

OPPOSITION (Neos)

Überflüssiges, weil zahnloses Gremium. Hat in der aktuellen Form keinen demokratischen Mehrwert.

5. Soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter von Frauen jenem der Männer angeglichen werden?

SPÖ

Eine VORZEITIGE Angleichung des Pensionsalters für Frauen lehnen wir ab, da das unterschiedliche Pensionsantrittsalter zwischen Frauen und Männern als Ausgleich für die gesellschaftliche, familiäre und ökonomische Belastung von Frauen zu verstehen ist und sich bis heute an Benachteiligungen von Frauen nur wenig geändert hat. In der Verfassung ist das Jahr 2024 für die Angleichung des gesetzlichen Pensionsalters von Frauen an jenes der Männer festgeschrieben. Dieser Prozess wird bis zum Jahr 2033 abgeschlossen sein.

ÖVP

Die Anhebung bringt Frauen eine höhere Pension und wurde vom Verfassungsgerichtshof bereits seit langem vorgegeben. Die nötigen Voraussetzungen wie ausreichende und altersgerechte Arbeitsplätze müssen aber vorher geschaffen werden.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου