28 Δεκεμβρίου 2013

Οι πολιτικές θέσεις της Αυστριακής κυβέρνησης (Μέρος 2ο)

Ακολουθούν οι θέσεις των κομμάτων που συμμετέχουν στην αυστριακή κυβέρνηση, καθώς και ο βασικότερος αντίλογος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα βασικότερα πολιτικά θέματα της Αυστρίας, βάσει των στοιχείων του wahlkabine.at:

Πριν από μερικές ημέρες σχηματίσθηκε στην Αυστρία κυβέρνηση συνεργασίας από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPÖ) με 28,4% και το Λαϊκό κόμμα (ÖVP) με 25,7%. Στην αντιπολίτευση βρέθηκαν το Φιλελεύθερο κόμμα της Αυστρίας (FPÖ) με 21,9%, οι Πράσινοι (Grüne) με 13,1%, η Ομάδα Stronach με 6%, και η Νέα Αυστρία (NEOS) με 4,9%.

Γενικά τα περισσότερα κόμματα αντιπροσωπεύουν το χώρο του κέντρου, με το Λαϊκό κόμμα, την ομάδα Stronach και τη Νέα Αυστρία να έχουν δεξιές τάσεις, το Φιλελεύθερο κόμμα ακροδεξιές και τους πράσινους αριστερές.


6.Να νομοθετηθεί στην Αυστρία ένας άνευ όρων βασικός μισθός (δηλ. ακόμη κι αν δε δουλεύει κάποιος, να πληρώνεται)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Λαϊκό κόμμα)
"Όχι. Η Αυστρία διαθέτει ένα καλώς λειτουργούμενο κοινωνικό δίκτυο, όπου όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια, σίγουρα θα λάβουν βοήθεια. Ένας άνευ όρων βασικός μισθός θα έθετε λάθος κίνητρα και θα παραγνωρίσει την αξία των υπηρεσιών."
ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ (Πράσινοι)
"Ναι. Δεν πρόκειται για βασικό μισθό ανεργίας, αλλά για ένα βασικό επίδομα που θα αποτρέπει την φτώχεια. Το στοχευμένο βασικό επίδομα των πράσινων θα κλείσει τρύπες στο κοινωνικό σύστημα, για να δώσει περισσότερες δυνατότητες και αυτονομία στους πληγέντες."

 

7. Να υποχρεθούν άνθρωποι με υψηλό εισόδημα σε μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύστημα υγείας (π.χ. μέσω μίας αύξησης του ανώτατου ορίου εισοδήματος (1))

Οι γνώμες διίστανται εντός του κυβερνητικού συνασπισμού:

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:
"Ναι. Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα εκφράζεται ξεκάθαρα υπέρ μίας διεύρυνσης της βάσης συμμετοχής. Τα υψηλότερα εισοδήματα πρέπει να συνεισφέρουν μεγαλύτερα ποσά στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Ως αντιστάθμισμα θέλουμε να μειώσουμε την ιδιοσυμμετοχή (2), καθώς επιβαρύνει πρωτίστως τους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα."
ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ:
"Όχι. Η μέση τάξη ήδη χρηματοδοτεί το κοινωνικό σύστημα και το σύστημα υγείας. Δε θέλουμε περισσότερη ανακατανομή εισοδήματος."

 

8. Να υποχρεωθούν οι μακροχρόνια άνεργοι σε κοινοφελή υπηρεσία;

Οι γνώμες διίστανται εντός του κυβερνητικού συνασπισμού:

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:
"Όχι. Άνθρωποι, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, θα πρέπει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσω ενός εύρους μέτρων. Μία υποχρεωτική κοινωφελής εργασία δεν υποστηρίζει κατά τη γνώμη μας αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, τα λεγόμενα "workfare" προγράμματα ελοχεύουν τον κίνδυνο να μονιμοποιήσουν τη φτωχοποίηση των πληγέντων."
ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ:
"Ναι. Η προσφορά κοινωφελούς εργασίας και έτσι η επιστροφή αξίας στο σύνολο του λαού, θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη κατανόηση για το βασικό επίδομα ανεργία. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί."

 

9. Να λαμβάνουν αυτόματα την αυστριακή υπηκοότητα όσα παιδιά γεννιούνται στην Αυστρία;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Λαϊκό Κόμμα)
"Όχι.Η αυστρική υπηκοότητα είναι ένα υψηλό αγαθό και δεν πρέπει να απονέμεται έτσι εύκολα. Για αυτό και ο νέος νόμος περί υπηκοότητας αποσκοπεί ηθελημένα στην πρόοδο της κοινωνικής ένταξης, αντί για μόνο στο χρόνο παραμονής."
ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ (Πράσινοι)
"Ναι. Τα παιδιά που γεννιούνται από ανθρώπους που ζούν μακροχρόνια εδώ, θα πρέπει να είναι από τη γέννησή τους Αυστριακοί - αντί να αντιμετωπίζονται σήμερα τεχνιτά ως "ξένοι"."

 

10. Να διατηρήσει η Αυστρία το τραπεζικό απόρρητο;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα)
"Ναι. Όσον αφορά τους Αυστριακούς πολίτες, δε θα αγγιχθεί το τραπεζικό απόρρητο. Για το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι σαφές, πως οι τρύπες που χρησιμοποιούν οι φοροφυγάδες μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. θα πρέπει να κλείσουν. Η αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων θα αφορά αποκλειστικά ξένους φορολογούμενους."
ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ (Πράσινοι)
"Όχι. Απαιτούμε την πλήρη υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμων του ΟΟΣΑ (3), δηλ. την πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τραπεζών και οικονομικών υπηρεσιών για τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών. Αυτό το βήμα είναι μία προϋπόθεση, για να ελαφρυνθεί φορολογικά η εργασία και να επιβαρυνθεί αντίστοιχα το κεφαλαιακό κέρδος."

 

(1) Στην Αυστρία υπάρχει ένα όριο εισοδήματος, το οποίο επιβαρύνεται με συνεισφορά στο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει πως από εκεί και πάνω δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. (http://de.wikipedia.org/wiki/Höchstbeitragsgrundlage)

(2) Στο ασφαλιστικό σύστημα, σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται ιατρική περίθαλψη, πληρώνει ο ίδιος ένα μέρος του κόστους.

(3) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (http://el.wikipedia.org/wiki/Οργανισμός_Οικονομικής_Συνεργασίας_και_Ανάπτυξης)


Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο:

6. Soll in Österreich ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden?

REGIERUNG (ÖVP)

Österreich verfügt über ein gut funktionierendes soziales Netz, wo jeder der Hilfe benötigt, sich auf Hilfe verlassen kann. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde falsche Anreize setzen und den Wert von Leistung aberkennen

OPPOSITION (Grüne)

Es geht uns NICHT um arbeitsloses GrundEINKOMMEN, sondern um GrundSICHERUNG, die Armut verhindert. Die Grüne bedarfsorientierte Grundsicherung soll Lücken im Sozialsystem schließen, um Betroffenen größere Autonomie und Lebenschancen zu ermöglichen.

7. Sollen Menschen mit höherem Einkommen zu einem größeren Beitrag ins Gesundheitssystem verpflichtet werden (z.B. über eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage)?

SPÖ 

Die SPÖ spricht sich klar für eine Verbreiterung der Beitragsgrundlagen aus, höhere Einkommen sollen einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gesundheitssystems leisten. Im Gegenzug wollen wir Selbstbehalte weiter abbauen, weil sie vor allem Menschen mit geringem Einkommen belasten.

ÖVP

Der Mittelstand finanziert bereits jetzt das Sozialund Gesundheitssytem. Wir wollen kein weiteres Drehen an der Umverteilungsschraube.

8. Sollen Langzeitarbeitslose zu einem gemeinnützigen Dienst verpflichtet werden?

SPÖ

Menschen, die längere Zeit arbeitslos sind, sollen durch umfassende Maßnahmen in den Arbeitsmarkt reintegriert werden. Ein verpflichtender gemeinnütziger Dienst unterstützt diese Bemühungen aus unserer Sicht nicht. Zudem tragen sogenannte "workfare"Programme dazu bei, die Verarmungsrisiken bei den Betroffenen zu verfestigen.

ÖVP

Gemeinnützige Arbeit zu verrichten und damit der Allgemeinheit etwas zurückzugeben, würde zu mehr Verständnis gegenüber Mindestsicherungsbeziehern führen. Es ist ein Thema, das diskutiert werden muss.

9. Sollen in Österreich geborene Kinder automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten?

REGIERUNG (ÖVP)

Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und darf nicht leichtfertig vergeben werden. Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz zielt daher bewusst auf den Fortschritt der Integration statt allein auf die Aufenthaltsdauer ab.

OPPOSITION (Grüne)

Hier geborene Kinder von auf Dauer hier lebenden Menschen sollten per Geburt Österreicher sein – statt sie wie derzeit künstlich als „Ausländer“ zu behandeln.

10. Soll Österreich am Bankgeheimnis festhalten?

REGIERUNG (SPÖ)

Für die ÖsterreicherInnen wird das Bankgeheimnis nicht angerührt. Für die SPÖ ist klar, dass Schlupflöcher für Steuerhinterzieher zwischen den einzelnen EUStaaten geschlossen gehören. Von dem automatischen Datenaustausch sind aber ausschließlich SteuerausländerInnen betroffen.

OPPOSITION (Grüne)

Wir fordern die volle Anerkennung der OECD Richtlinien, d.h. einen vollen Informationsaustausch zwischen Banken und Finanzbehörden zur Besteuerung von Kapitalerträgen. Dieser Schritt wäre eine Voraussetzung, um Arbeit steuerlich zu entlasten und Kapitalerträge im Gegenzug zu belasten.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου