4 Ιουνίου 2018

Brain drain και ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια

της Alida Vracic / ecfr.eu
από το capital.gr

Τα Δυτικά Βαλκάνια πιθανότατα θα παραμείνουν εξαγωγείς έξυπνων και μορφωμένων ανθρώπων και τα επόμενα χρόνια -μέσα σε μια μεταναστευτική δυναμική που ελέγχουν οι χώρες προορισμού.

Ο δημόσιος λόγος για το brain drain στα Δυτικά Βαλκάνια είναι συχνά υπέρ-απλουστευμένος: η μετανάστευση ενισχύει τη μεταβίβαση γνώσεων, τα εμβάσματα και την πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή.

Η συμμετοχή στην ΕΕ δεν θα τερμάτιζε -και θα μπορούσε ακόμη και να επιδεινώσει- το brain drain, όπως μπορούμε να δούμε από τις εξελίξεις στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Κροατία. 


Οι κυβερνήσεις των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να σπάσουν τη σιωπή τους αναφορικά με τη μετανάστευση και να είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε μια δύσκολη συζήτηση για το θέμα, βασισμένη σε αξιόπιστα στοιχεία.

Η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να κατανοήσει τις συνέπειες της μετανάστευσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και να προάγει την κυκλική μετανάστευση ως μέσο διατήρησης της πρόσβασής τους στην εξειδίκευση στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και σε άλλους τομείς.

Τα μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εναρμονίσουν τις μεταναστευτικές τους πολιτικές για τα Δυτικά Βαλκάνια, υπογραμμίζοντας με συνέπεια τα σχέδιά τους για τη μετανάστευση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: http://www.ecfr.eu/publications/summary/the_way_back_brain_drain_and_prosperity_in_the_western_balkans 

Πηγή: capital.gr/ecfr-eu


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου