20 Ιουνίου 2018

Eurostat: Στους πιο φτωχούς στην ΕΕ οι Έλληνες

Eurostat: Στους πιο φτωχούς στην ΕΕ οι Έλληνες με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την πραγματική ιδιωτική κατανάλωση, το 2017. Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό από τα παλαιά κράτη-μέλη της Ε.Ε. που βρίσκεται τόσο χαμηλά στην κατάταξη, μαζί με τις λεγόμενες πρώην ανατολικές χώρες.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Στο 67% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανήλθε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2017, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat (Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας), υποχωρώντας κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2016. Ήταν υψηλότερο μόνο από αυτό της Ρουμανίας (63% του μέσου όρου της ΕΕ), της Κροατίας (61%) και της Βουλγαρίας (49%).

Το υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, που ανέρχεται στο 253% του μέσου κοινοτικού όρου. Σημειώνεται ότι στο Λουξεμβούργο εργάζονται πολλοί μη κάτοικοι της χώρας, οι οποίοι αν και συμβάλλουν στο ΑΕΠ δεν συμπεριλαμβάνονται στον μόνιμο πληθυσμό. Ακολουθούν η Ιρλανδία (184%), η Αυστρία και η Ολλανδία (128%), η Δανία (125%) και η Γερμανία (123%).

Από την εξέταση, μάλιστα, των διαχρονικών στοιχείων προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα υποχώρησε σε διάστημα 10 ετών (2008-2017) κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το 2008 βρισκόταν στο 93% του μέσου κοινοτικού όρου. 


Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει, εξάλλου, και η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση, καθώς το 2017 διατηρήθηκε σε επίπεδα κατά 23% χαμηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και κατά 27% από τον μέσον όρο της Ευρωζώνης.

Η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των Ελλήνων, εκπεφρασμένη επίσης σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ανερχόταν το 2017 στο 77% του μέσου όρου της ΕΕ και ήταν υψηλότερη από την κατανάλωση των κατοίκων 9 χωρών της ΕΕ.

Στη Ελλάδα η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση έχει υποχωρήσει κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες καθώς το 2008 βρισκόταν 4% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (στις 104 μονάδες). Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω, αρκεί να ειπωθεί ότι οι ονομαστικές δαπάνες ανά κάτοικο στην Ελλάδα υποχώρησαν από 17.008 ευρώ το 2008 σε 12.929 ευρώ το 2017. Στους αριθμούς αυτούς αποτυπώνονται η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση και η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο έβαλαν «λουκέτο» εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως εμπορικές.

Η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση κυμάνθηκε στις χώρες της ΕΕ από το 55% έως το 130% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμάνθηκε από 49% ως 253% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο υψηλότερος δείκτης κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην «ΕΕ των 28» καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (130% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), στη Γερμανία (122%) και την Αυστρία (118%). Το χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν κατανάλωσης καταγράφηκε στη Βουλγαρία (55%) και στην Κροατία (61%).

Πηγές: kathimerini.gr , enikonomia.gr


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου