21 Μαρτίου 2013

Κύπρος: Αναδιάρθρωση της Λαϊκής Τράπεζας με "σπάσιμο" σε "καλή" και "κακή"

Παράλληλα με τη δημιουργία του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης, την αναδιάρθρωση της Λαϊκής Τράπεζας, αποφάσισε η κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου να βρεθούν τα 5,8 δισ. ευρώ, που έχει ζητήσει η τρόικα.

Ειδικότερα η 
Λαϊκή Τράπεζα διασπάται σε "καλή" και "κακή".
Στην καλή θα μεταφερθούν οι καταθέσεις έως και το επίπεδο των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη (εκτιμώνται στα 8,5 δις ευρώ περίπου), καθώς και τα υγιή στοιχεία του ενεργητικού της (ενήμερα δάνεια κλπ).

Στην παλιά (κακή) τράπεζα παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (εκείνα που εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) καθώς και το μέρος των καταθέσεων που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά καταθέτη. Η κακή αυτή τράπεζα θα τεθεί σε εκκαθάριση. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν 2 δις ευρώ περίπου, ποσό που θα επιβαρυνθούν (απολέσουν) προφανώς οι μεγαλοκαταθέτες.

Το προϊόν της εκκαθάρισης θα χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση, κατά προτεραιότητα, των καταθετών με υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι οι απώλειες που θα υποστούν οι συγκεκριμένοι καταθέτες (με υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ) θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που προέβλεπε η αρχική απόφαση του eurogroup, την οποία όμως απέρριψε η Κυπριακή Βουλή.

«Η εξυγίανση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας οικονομικής στήριξης της κυπριακής Δημοκρατίας» με την τρόικα ανέφερε ο Πανίκος Δημητριάδης (Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου) και «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παροχή της απαραίτητης ρευστότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα». ...«Σε διαφορετική περίπτωση, η Λαϊκή Τράπεζα θα οδηγηθεί σε άμεση χρεοκοπία και τερματισμό των εργασιών της με καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζομένους, τους καταθέτες στο σύνολο τους, το τραπεζικό μας σύστημα και την οικονομία της χώρας μας», κατέληξε ο κ. Πανίκος Δημητριάδης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΡΙΚ, εκτός της νέας τράπεζας που δημιουργείται θα τεθούν περίπου 500 εργαζόμενοι.

Και δυστυχώς όλα αυτά δεν είναι παρά μόνο η αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου