5 Μαρτίου 2013

Εντυπώσεις από τις "Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό Φορολογικό Σύστημα"

Ορισμένες από τις Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που φιλοδοξούν να αλλάξουν εκείνα που σήμερα ισχύουν (τα κακώς κείμενα), όπως αυτές αναφέρονται στο Φυλλάδιο με τις "προτάσεις του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα", καθώς και κάποια πρώτα σχόλια και ερωτηματικά:

«Η πρότασή μας για τη ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, μέσα από τους οποίους είναι εφικτό να ανατραπεί το σημερινό, απαράδεκτο σκηνικό. Συγκεκριμένα, το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι: Δίκαιο, Απλό, Σταθερό και Αποτελεσματικό».

Σχόλιο: Δυστυχώς, όλα τα φορολογικά συστήματα παγκοσμίως πάνω στις ίδιες αρχές λένε ότι στηρίζονται. Ελάχιστα έχουν πετύχει.

...Οι προτάσεις αυτές απαντούν στο αγωνιώδες ερώτημα των πολιτών, «που θα βρεθούν τα χρήματα;». Τα χρήματα θα βρεθούν από: Την πάταξη της φοροδιαφυγής, τη μείωση της φοροαποφυγής και τη μεταφορά του φορολογικού βάρους από τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στα μεγάλα και υψηλά εισοδήματα και περιουσίες.


Σχόλιο: Σε αυτό τον τόπο μια ζωή μιλάμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη μείωση της φοροαποφυγής. Τίποτα ουσιαστικό ποτέ δεν έγινε. Τα δυο πρώτα λοιπόν, τουλάχιστον για κάποια χρόνια, ας τα ξεχάσουμε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ: Δημιουργία πλήρους εικόνας κάθε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου. Στο Περιουσιολόγιο θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικά-καταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικόπεδα-αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κλπ).

Σχόλιο: Κάποια ερωτηματικά μόνο: Πόσα χρόνια θα πάρει η δημιουργία της πλήρους εικόνας κάθε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου; Ας μην ξεχνάμε το περίφημο «Κτηματολόγιο». Και με τα περιουσιακά στοιχεία των Off shore εταιρειών τι γίνεται; Και δεν νομίζω ότι η απάντηση δίνεται σε μια επόμενη παράγραφο που αναφέρεται σε: «Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συναλλαγές με εταιρίες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (off shore εταιρίες) και σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς». Όσον δε αφορά τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις off shore εταιρείες, με στόχο την «απαγόρευσή τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο», όπως αναφέρει στη συνέχεια, νομίζω ότι αυτές δεν αντέχουν, με τα σημερινά δεδομένα, κάποιας σοβαρής κριτικής.

Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρία κλπ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) δεν δηλωθεί, οποτεδήποτε εντοπιστεί, κατάσχεται... Όσοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδος εξουσιοδοτούν (με την ετήσια φορολογική τους δήλωση) το Δημόσιο να δεσμεύει οποιαδήποτε κατάθεση, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κλπ διαπιστωθεί οποτεδήποτε στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι φορολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας, για την ύπαρξή τους. Η δέσμευση ακυρώνεται μόνο, εφόσον αποδειχθεί, ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, προέρχονται από θετικό υπόλοιπο φορολογικής δήλωσης.

Σχόλιο: Πολύ αυστηρό και τουλάχιστον υπερβολικά ...φιλόδοξο.

Αναπροσαρμογή προς τα πάνω των ανώτατων συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων, σε συνάρτηση με την αξιοπιστία των πολιτικών, στον περιορισμό της απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Σχόλιο: Ίσως μπορεί εύκολα να νομοθετηθεί. Όμως οι παρενέργειες έχουν εξεταστεί; Ας δούμε τι γίνεται σήμερα στη Γαλλία, ακόμη και ο γνωστός ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ έγινε ...Ρώσος !

Προοδευτική (χρονικά) αύξηση του συντελεστή φορολογίας για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. 

Σχόλιο: Μήπως αυτό ακυρώνεται στη συνέχεια; όταν στις ίδιες προτάσεις αναφέρεται ότι: «Κάθε αλλαγή στο επίπεδο της φορολογίας των επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τα δεδομένα του φορολογικού ανταγωνισμού τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης, όσο και σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής της χώρας».

Με το Φόρο Μεγάλης Περιουσίας, (βάσει του περιουσιολογίου), θα φορολογηθεί η κατοχή κτιρίων, οικοπέδων, γαιών, έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών κλπ., που βρίσκονται στην Ελλάδα και όσων κάνουν δήλωση στην Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό (αφού ληφθεί υπόψη και η φορολόγησή τους εκεί).

Σχόλιο: Εντύπωση κατ' αρχήν προξενεί η επιβολή φόρου περιουσίας και στις καταθέσεις (πέραν της φορολόγησης του εσόδου - των τόκων). 
Γενικότερα όμως επιβάλλεται μια ακόμη φορολόγηση πάνω σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν με εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί (τα εισοδήματα) όταν δημιουργήθηκαν. Επιπρόσθετα κατά την απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων είχε καταβληθεί και ο φόρος επί της συναλλαγής (φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ΦΠΑ κλπ). Συνεπώς μιλάμε τώρα για μια τρίτη επιβάρυνση και μάλιστα σε συνεχή (κάθε χρόνο) βάση. Τελικά μήπως έτσι οδηγούμαστε στη σταδιακή δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών; Στην περίπτωση αυτή, ποιος λογικός άνθρωπος και για ποιο λόγο θα πρέπει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα; πέρα φυσικά από τα απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή του, και για όσο διάστημα παραμένει κάτοικος αυτής της χώρας. Και με τη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα (αντίθετα επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους με έξοδα συντήρησης), όπως το μέγα πλήθος των προς ενοικίαση ακινήτων που παραμένουν κενά, τι γίνεται με αυτά; Αλλά και πάλι, μέχρι τη δημιουργία της πλήρους εικόνας του κάθε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου, (που σίγουρα θα χρονίσει, αν δεν βαλτώσει τελείως), μέχρι τότε τι γίνεται; Οι ανάγκες χρηματοδότησης του Δημοσίου είναι άμεσες, επιτακτικές και πιεστικές.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων θα χρησιμοποιηθούν αξίες, που δεν θα επιτρέπουν υποκειμενικές κρίσεις, δεν θα απέχουν από την πραγματικότητα (όπως οι σημερινές αντικειμενικές αξίες), και θα ενημερώνονται σε ετήσια βάση.

Σχόλιο: Τι άραγε είναι εκείνο που θα αντικαταστήσει τις «αντικειμενικές αξίες»; Μήπως και αυτές δεν έχουν τον ίδιο στόχο; Εδώ υπάρχει τέλεια ασάφεια.

Στις περιπτώσεις στεγαστικών δανείων (Α’ κατοικίας) σαν αξία περιουσίας για τον δανειολήπτη, δεν περιλαμβάνεται το τμήμα εκείνο του δανείου το οποίο δεν έχει ακόμα εξοφληθεί. Το τμήμα αυτό, θεωρείται αξία για την αντίστοιχη φορολογία της τράπεζας.

Σχόλιο: Σωστό και δίκαιο. Γιατί ως γνωστόν η καθαρή αξία της περιουσίας κάποιου, προσδιορίζεται αφού αφαιρεθούν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που την βαρύνουν (όπως περίπου εκτιμάται και η Καθαρή Θέση στις εταιρείες). Ίσως θα έπρεπε να επεκταθεί και στη δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, οφείλει να στηρίζεται σε σαφείς δομές και αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες, όπως:.................

Σχόλιο: Σύμφωνοι, αλλά... Η φοροδιαφυγή, το πιο μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της χώρας, με αποτέλεσμα οι συνεπείς πολίτες (κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι) να βαρύνονται και με όσα έπρεπε να καταβάλουν εκείνοι που φοροδιαφεύγουν. Οι δομές και οι διαδικασίες δεν φτάνουν. Όσο για τη διαφθορά, τη μάστιγα του τόπου, (οι τελευταίες κραυγαλέες αποκαλύψεις για τους Παπαγεωργόπουλο, Τσοχατζόπουλο κλπ δεν είναι μόνο παρά η κορυφή του παγόβουνου), οι καλές και μόνο προθέσεις δεν μπορούν να μας πείσουν εύκολα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ III. Κατάργηση Αριθμού Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριθμού Δημοτολογίου, Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, Αριθμού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, Αριθμού Φακέλου Α.Ε. κλπ. Αντικατάστασή τους από ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ Αριθμό.

Σχόλιο: Σωστό. Είναι καιρός κάποτε να γίνει.

Αυτά προς το παρόν.

Takis Ant για το afirimeno.com
Με στοιχεία από το "Φυλλάδιο με τις προτάσεις του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα"  
http://www.syriza.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου