20 Μαρτίου 2020

Κρ. Λαγκάρντ: Η απάντηση της ΕΚΤ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κορωνοϊού

«Η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πλήττει συλλογικά τη δημόσια υγεία και δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία. Πρόκειται για μια δυσβάσταχτη ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίσσεται σε ολόκληρη την υφήλιο» σημειώνει κατ' αρχήν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε άρθρο της στην «Καθημερινή», για να τονίσει στη συνέχεια ότι η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να στηρίξει "όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί" με προγράμματα την Ευρωζώνη για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«(...) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη νέο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας με συνολικό ύψος 750 δισεκ. ευρώ και διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους, επιπλέον των αγορών αξίας 120 δισεκ. ευρώ που αποφασίσαμε στις 12 Μαρτίου. Συνολικά το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 7,3% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ. Το πρόγραμμα είναι προσωρινό και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση την οποία βιώνει η νομισματική μας ένωση. Είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρις ότου εκτιμήσουμε ότι η φάση της κρίσης του κορωνοϊού έχει λήξει.

Το νέο αυτό μέσο έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, είναι ενδεδειγμένο για το είδος διαταραχής που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή διαταραχή η οποία είναι εξωγενής, δεν στηρίζεται στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και επηρεάζει όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Δεύτερον, μας επιτρέπει να παρέμβουμε σε όλο το φάσμα της καμπύλης αποδόσεων, αποτρέποντας τον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των πιστώσεων. Τρίτον, είναι σχεδιασμένο για να διαχειριστεί τη σταδιακή εξάπλωση της νόσου και την αβεβαιότητα για το πότε και πού θα εκδηλωθούν οι χειρότερες επιπτώσεις. (...)

Επιπλέον, στον βαθμό που ορισμένα αυτοεπιβληθέντα όρια ενδέχεται να παρεμποδίσουν τα μέτρα που η ΕΚΤ πρέπει να λάβει προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή που της έχει ανατεθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών των ορίων, όσο χρειαστεί, προκειμένου οι ενέργειές του να είναι ανάλογες προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να αυξήσουμε το μέγεθος των προγραμμάτων μας για την αγορά στοιχείων ενεργητικού και να προσαρμόσουμε τη σύνθεσή τους, όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί. Θα διερευνήσουμε όλες τις επιλογές και όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να στηρίξουμε την οικονομία ώστε να ξεπεράσει αυτήν τη διαταραχή.

Αποφασίσαμε επίσης να διενεργήσουμε αγορές εμπορικών χρεογράφων (commercial papers) επαρκούς πιστωτικής ποιότητας και να διευρύνουμε τις εξασφαλίσεις που κρίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο των πράξεων αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Σκοπός είναι να ενισχύσουμε τα μέτρα που λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να προστατεύσουμε τη ροή των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Χορηγούμε ρευστότητα ύψους έως και 3 τρισεκ. ευρώ περίπου, την οποία προσφέρουμε μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, με το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα (-0.75%). Η προσφορά κεφαλαίων με επιτόκιο χαμηλότερο από το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μας επιτρέπει να μεγεθύνουμε τον τονωτικό αντίκτυπο των αρνητικών επιτοκίων και να διοχετεύσουμε κεφάλαια απευθείας σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο. Οι ευρωπαϊκές αρχές τραπεζικής εποπτείας αποδέσμευσαν επίσης επιπλέον τραπεζικά κεφάλαια τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 120 δισεκ. ευρώ και μπορούν να στηρίξουν σημαντικά την ικανότητα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ να χορηγούν δάνεια.

Όλα αυτά υπογραμμίζουν τη δέσμευση της ΕΚΤ να εκπληρώσει τον ρόλο της, στηρίζοντας κάθε πολίτη της ζώνης του ευρώ σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας μπορούν να ωφεληθούν από τις υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτήν τη διαταραχή. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί στο πλαίσιο της εντολής μας για να βοηθήσουμε τη ζώνη του ευρώ να ξεπεράσει αυτήν την κρίση, επειδή η ΕΚΤ υπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες
».

Πηγή: kathimerini.gr

Σχετική ανάρτηση: ΕΚΤ: 750 δισ. ευρώ για την επαναγορά χρέους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου