26 Μαρτίου 2015

Kevin Kallaugher: Troubles in the Middle East

Kevin Kallaugher: 

Cartoon from this week's edition of The Economist 
on the continuing troubles in the Middle East.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου