24 Νοεμβρίου 2017

Αποχωρεί η Eurobank από τη Ρουμανία

Μεταβιβάζει στην Banca Transilvania τις συμμετοχές της στις Bancpost, ERB Retail Services και ERB Leasing
Ο Όμιλος Eurobank ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Banca Transilvania (ΒΤ) για την πώληση των μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες Bancpost S.A. (9η σε μέγεθος τράπεζα στη Ρουμανία), ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, σχολίασε σχετικά: 
«Με την αποεπένδυση από τις θυγατρικές της στη Ρουμανία, η Eurobank εκπληρώνει πλήρως τη σχετική δέσμευσή της για τη μείωση του ενεργητικού της στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια συναλλαγή κεφαλαιακά θετική για την Τράπεζα. Θεωρώ πως αυτή η συναλλαγή με έναν τόσο αξιόπιστο εταίρο όπως η Banca Transilvania, είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων των ρουμάνικων θυγατρικών μας».

Ο κ. Horia Ciorcilă, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banca Transilvania δήλωσε: 
«Η απόκτηση της Bancpost συνιστά για την Banca Transilvania μια ευκαιρία για την επαύξηση της αξίας της μέσα από τη συνένωση των δύο τραπεζών. Η απόκτηση θα συνεισφέρει στη στρατηγική οργανικής ανάπτυξης της BT έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην τοπική αγορά».

Η Bancpost και η Banca Transilvania θα εξακολουθήσουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους ανεξάρτητα μέχρι την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (NBR) και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίες αναμένονται στους επόμενους μήνες.

Σχετικά με την τράπεζα Bancpost: Η Bancpost είναι η 9η τράπεζα στη Ρουμανία, με μερίδιο αγοράς περίπου στο 3% και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 11,6 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ). Η Bancpost απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους μέσα από δίκτυο 150 περίπου καταστημάτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο πελάτες.

Σχετικά με την τράπεζα Banca Transilvania: Με μερίδιο αγοράς άνω του 13%, και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 54,9 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (11,9 δισεκατομμύρια Ευρώ), η Banca Transilvania είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία. Η ΒΤ απασχολεί πάνω από 7.000 εργαζόμενους, έχει 2,2 εκατομμύρια πελάτες και περίπου 500 καταστήματα.

Πηγές: capital.gr, kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου