9 Φεβρουαρίου 2023

Δημόσια πρόταση της Τρ. Πειραιώς για την απόκτηση της MIG

Η Τράπεζα Πειραιώς με την υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της MIG (Marfin Investment Group) προσφέρει 0,1668 ευρώ ανά μετοχή, για την απόκτηση εντός τριμήνου του συνόλου των μετοχών τους. Ήτοι του υπολοιπόμενου 58,57% της MIG, καθώς ήδη κατέχει το 41,43% της εταιρείας.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι τιμή της μετοχής της MIG, προφανώς ενόψει της εξαγοράς, παρουσίασε τις τελευταίες ημέρες κατακόρυφη άνοδο.

Οι τιμές κλεισίματος της μετοχής της MIG τις τελευταίες ημέρες:
31/1 τιμή 0,0515 ευρώ, μεταβολή +14,44%
01/2 τιμή 0,0558 ευρώ,  μεταβολή  +8,35%
02/2 τιμή 0,0725 ευρώ, μεταβολή +29,93% (limit up)
03/2 τιμή 0,0760 ευρώ, μεταβολή   +4,83% 
06/2 τιμή 0,0988 ευρώ, μεταβολή +30,00% (limit up)
07/2 τιμή 0,1284 ευρώ, μεταβολή +29,96% (limit up)
08/2 τιμή 0,1668 ευρώ, μεταβολή +29,91% (limit up) 
Συνολική αύξηση στην τιμή της μετοχής τις παραπάνω μέρες (από 30/1 όταν η τιμή της ήταν 0,0450 ευρώ μέχρι και την 8/2) άνοδος κατά 270% !!!
Σήμερα, 9/2, η μετοχή έκλεισε στην τιμή της 
Δημόσιας Πρότασης, στά 0,1668 ευρώ.

Πάντως, με τέσσερα σχεδόν συνεχόμενα limit up και εκατομμύρια τεμάχια σε όγκο συναλλαγών, δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η πληροφορία δεν είχε διαρρεύσει...

Η Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους 

Ειδικότερα στη σχετική, από 9/2/2023, ανακοίνωση της "υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης" η Τράπεζα Πειραιώς μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Η Τράπεζα (ο Προτείνων) την 06.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν απόκτησης 36.319.908 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου Μετοχών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,8658% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (MIG), κατείχε 340.308.728 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι περίπου 36,2219% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 3461/2006 και συνακόλουθα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (MIG) με βάση τις διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

"Επιπλέον, η Τράπεζα από την 06.02.2023 έως την 08.02.2023, απέκτησε (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων 36.319.908 μετοχών) επιπλέον 59.821.797 Μετοχές της Εταιρείας συνολικά. Συνεπώς, ο Προτείνων κατά την 09.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε 389.208.371 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 939.510.748 Μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 41,4267% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (MIG)".

To καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (MIG) ανέρχεται σε €93.951.074,80 και διαιρείται σε 939.510.748 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη.

"Η Δημόσια Πρόταση, η διαδικασία της οποίας ξεκίνησε την 09/02, αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Τράπεζα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 550.302.377 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 58,5733% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας". 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει εντός τριμήνου όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 550.302.377 Μετοχές.

"Το προσφερόμενο από την Τράπεζα (τον Προτείνοντα) αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €0,1668".

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, η Τράπεζα, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι: "Η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €0,04577". Παράλληλα τονίζει ότι "δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006".

Συνεπώς η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να καταβάλει συνολικά το ποσό των 91.790.436 ευρώ (550.302.377Χ0,1668) στους μέχρι τώρα μετόχους για την απόκτηση του 58,57% της MIG. Εδώ, θα είχε ενδιαφέρον να ξέραμε την πραγμάτική αξία της MIG...

Takis Ant / afirimeno.com
Με πληροφορίες από athexgroup.gr
Τη δημόσια πρόταση μπορείτε να τη δείτε στο: https://www.athexgroup.gr/documents/10180/6949770/63_846_2023_Greek_1.pdf/4d58bca3-56b9-4ea9-9061-4a80407877ae

1 σχόλιο:

  1. Νέα τιμή, στα 0,2170 ευρώ, στη Δημόσια Πρόταση της Πειραιώς προς τη MIG: Σε αναπροσαρμογή της τιμής της δημόσιας πρότασης προς τη Marfin Investment Group, στα 0,2170 ευρώ, από 0,1668 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς απέκτησε στις 14 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου μετοχές της MIG σε υψηλότερη τιμή, η οποία ανέρχεται σε €0,2170 ανά μετοχή, ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3461/2006, που αναφέρει: «Σε περίπτωση που ο προτείνων απέκτησε, μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης και πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, σε τιμή ανώτερη εκείνης που προσφέρεται στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων οφείλει να αυξήσει το προσφερόμενο Αντάλλαγμα έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την ανώτερη τιμή που κατέβαλε κατά το ως άνω διάστημα».

    ΑπάντησηΔιαγραφή