26 Δεκεμβρίου 2015

Joke: Whispers in the ear


Wife: I love you!
Husband: I love you, too.
Wife: Prove it, scream it to the world...
Husband, whispers in her ear: "I love you".
Wife: why did you whisper it?
Husband: Because you are my world!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου