14 Μαρτίου 2014

Η εξομολόγηση μιας λάμπας και οι 250 υπογραφές

από tovima.gr

Η ανοιχτή εκδήλωση της «Πρωτοβουλίας των Πέντε» στο Μουσείο Μπενάκη ξεκίνησε με έναν απρόσμενο καλεσμένο. Μία λάμπα. Μία λάμπα, η οποία στην από καρδιάς εξομολόγησή της, περιγράφει την περιπέτειά της, από τη στιγμή που υπερήφανη μπαίνει στον διεθνή διαγωνισμό, έως την συγκινητική στιγμή της τοποθέτησής της σε κάποια κολώνα της πόλης.

Το βαρύ φορτίο της εξομολόγησης της ιστορίας μιας λάμπας, ανέλαβε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ανδρέας Μαριανός.

Η ομοιότητα σε πρόσωπα και πράγματα δεν είναι καθόλου συμπτωματική.

- Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας,

- Καλώς ήρθατε.

- Είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να σας διηγηθώ, την ιστορία μιας λάμπας.

  • Όπως η ίδια μου τη διηγήθηκε σε μία επιστολή της

-Είμαι μια λάμπα στη μέση πια ηλικία.

-Όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια που θα σας περιγράψω ήμουν μια λάμπα νέα, γυαλιστερή, νέας τεχνολογίας, οικονομική.

-Η θέση μου κανονικά θα έπρεπε να είναι πάνω σ΄ έναν στύλο και να φωτίζω ένα κομμάτι της Αθήνας.

-Σήμερα όμως είμαι ακόμη με τις φίλες μου και τις αδερφές μου συνομήλικες πια , σε μια αποθήκη περιμένοντας να τελειώσει η παραγγελία του Δημάρχου.

- Από τον Δήμαρχο στη Δ/νση Ηλεκτρονικού.

-Ο Διευθυντής είπε οτι θα γλυτώσουμε χρόνο καθώς έχει προβλέψει στο προϋπολογισμό το σχετικό κονδύλι για τον διεθνή διαγωνισμό!

-Ετοιμάζει εισηγητικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προμήθειας λαμπτήρων (6 υπογραφές)

-Γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα εγκρίνει, υπογράφει ο Πρόεδρος 1υπογραφή, βγαίνει στη διαύγεια η Απόφαση, ετοιμάζεται εισηγητικό προς την Οικονομική Επιτροπή για να δεσμευτεί η πίστωση. 24 υπογραφές δηλαδή 6 υπογραφές επί 4 πρωτότυπες.

-Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Ομόφωνη Απόφαση 12 υπογραφές δηλαδή 11 των μελών της επιτροπής και 1 της γραμματέως.

-Γράφεται η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 6 υπογραφές

-Αλλά … για να αγοραστούμε όλες, το ύψος της προμήθειας είναι πάνω από 60.000 ευρώ, άρα αίτημα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 6 υπογραφές.

-Περιμένουμε να συνεδριάσει η Επιτροπή για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών στη Γ.Γ. Εμπορίου. Αυτήν την εβδομάδα ασχολούνται με το Υπουργείο Άμυνας, την άλλη εβδομάδα με το Υπουργείο Υγείας, ίσως την μεθεπόμενη να δούνε μερικά θέματα των Δήμων, αν είμαστε τυχεροί.

-Κάποια στιγμή μετά από καιρό εισάγεται στην Επιτροπή και περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση!

-Πρέπει να υπογραφεί από 2 Υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει τρόικα αυτή την εβδομάδα, ECOFIN την επόμενη, EuroGroup την μεθεπόμενη. Πρέπει όμως να υπογράψει την προμήθεια μου! Αναρτάται στη Διαύγεια η απόφαση. Ευτυχώς γιατί κοιτάζουμε συνέχεια τον ιστοχώρο της Διαύγειας του Υπουργείου και την κατεβάζουμε άμεσα την απόφαση χωρίς να περιμένουμε να μας την στείλουν 14 υπογραφές στα δύο υπουργεία

-ΟΟΟΧΧΧΧΙΙΙ ακόμα δεν τελειώσαμε από τα Υπουργεία! Πρέπει να εκδοθεί και η απόφαση Εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς δεν αρκεί η ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Αυτή η απόφαση των δύο Υπουργών (επαναλαμβάνω Εμπορίου και Οικονομικών) δημοσιεύεται και σε ΦΕΚ 14 υπογραφές + 6 υπογραφές στο Εθνικό Τυπογραφείο + 6 υπογραφές στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης σύνολο 26 υπογραφές.

-Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού Ετοιμάζει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού παράλληλα, ενώ η Διεύθυνση Προμηθειών τα τεύχη του διαγωνισμού

-Η Διεύθυνση Προμηθειών μόλις έχει συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων του διαγωνισμού!

-ΣΤΟΠ ΕΔΩ. Πρέπει να έχουμε και Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπές πλέον κληρώνονται οπότε σε ένα δημοτικό συμβούλιο εισηγούμαστε ποιοί μπορούν να κληρωθούν, δηλαδή ποιές ειδικότητες (6 υπογραφές + 1 του Προέδρου όταν βγει η Απόφαση), στη συνέχεια να διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση (4 υπογραφές) και ξαναεισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθούν τα πρακτικά της κλήρωσης (6 υπογραφές + 1 του Προέδρου)

-Συνεχίζουμε. Η Οικονομική Επιτροπή ομοφώνως εγκρίνει τα τεύχη του διαγωνισμού (11 υπογραφές και 1 της γραμματέως)

-Αφού αναρτηθεί στη Διαύγεια η Απόφαση, δημοσιεύουμε σε 3-4 εφημερίδες την περίληψη του διαγωνισμού, στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στο site του Δήμου (4 υπογραφές). Περιμένουμε 53 ημέρες, άντε να έχουμε συντμήσει το χρόνο του διαγωνισμού στις 40 ημέρες

-Μετά από 53 ημέρες… Κατατίθενται οι προσφορές των ενδιαφερόμενων! Ας υποθέσουμε οτι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο διαγωνισμός και συμμετείχαν 5 εταιρείες με τα δικαιολογητικά τους. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως για να ελέγξει το φάκελο των δικαιολογητικών. Κάθε σελίδα του φακέλου μονογράφεται από τα 5 μέλη της επιτροπής (Δηλαδή για 5 εταιρείες και 30 σελίδες φάκελο δικαιολογητικών μπαίνουν 750 υπογραφές)

-Ουπς! Μια από τις συμμετέχουσες εταιρείες ξέχασε να βάλει ημερομηνία σε μια υπεύθυνη δήλωση και πρέπει να αποκλειστεί γιατί δεν ξέρουμε αν έχει λυθεί η εταιρεία την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η επιτροπή το διαπιστώνει και ετοιμάζεται να την αποκλείσει από το διαγωνισμό. Μια άλλη εταιρεία ξέχασε να βάλει θεωρημένο από τη ΔΟΥ πιστοποιητικό της μετοχικής της σύνθεσης! - - Και αυτή έξω.

- Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση συμμετοχής των 3 εταιρειών και την απόρριψη συμμετοχής των άλλων 2. Η Οικονομική Επιτροπή κάνει δεκτή τη σχετική εισήγηση (11 υπογραφές)

- Περιμένουμε δέκα μέρες για να κάνουν ενστάσεις οι εταιρείες που αποκλείστηκαν. Γίνεται ένσταση από τη μια εταιρεία η οποία εκδικάζεται στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Νομικής Υπηρεσίας. Υπογράφεται το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής (11 υπογραφές + 1 της γραμματέως)

- Αν είμαστε τυχεροί δεν έχει προσφυγή στο ΣτΕ, στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στο Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο Α΄

-Καλούνται οι εναπομείνασες 3 εταιρίες για το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.

-Η επιτροπή μονογράφει κάθε σελίδα της προσφοράς (5 μέλη x 30 σελίδες x 3 εταιρίες = 450 υπογραφές). Ανακαλύπτει οτι οι λάμπες της εταιρίας “ΦΩΣ ΠΑΝΤΟΥ” βιδώνουν αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα όπως προβλέπει η διακήρυξη και προβαίνουν σε εισήγηση αποκλεισμού της εταιρίας.

- Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τη συνέχεια διαγωνισμού των 2 εταιρειών και την απόρριψη συμμετοχής αυτής με τις λάμπες που βιδώνουν αριστερόστροφα. Η Οικονομική Επιτροπή κάνει δεκτή τη σχετική εισήγηση (11 υπογραφές)

- Περιμένουμε δέκα μέρες για να κάνουν ενστάσεις οι εταιρείες που αποκλείστηκαν. Γίνεται ένσταση από την εταιρία η οποία λέει οτι κακώς δεν είδαν οτι οι λάμπες βιδώνουν δεξιόστροφα.

- Η Οικονομική Επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση σε προσεχή συνεδρίαση μετά από εισήγηση της επιτροπής (11 υπογραφές και 1 της γραμματέως)

- Οι άλλες δυο εταιρίες κάνουν ένσταση για την συμμετοχή της άλλης εταιρείας. Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη τους. Η οικονομική επιτροπή την αποδέχεται! (11 υπογραφές + 1 της γραμματέως). Ανοίγουν οι οικονομικές προσφορές!

- Σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού στους 3 αναδόχους (καθώς είχαν συμφερότερες τιμές σε διαφορετικά άρθρα του διαγωνισμού)

- Ετοιμάζονται οι συμβάσεις και ελέγχονται από τη νομική υπηρεσία.

- Ο φάκελος ετοιμάζεται για να πάει ελεγκτικό συνέδριο! Αν ο διαγωνισμός είναι πάνω από 500.000 πάει σε κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν είναι από 200.000 έως 500.000 πάει στον Επίτροπο.

- Μετά από 29 μέρες το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητάει πρόσθετα στοιχεία και όλους τους φακέλους συμμετοχής του διαγωνισμού σε πρωτότυπα και όχι αντίγραφα. Αποστέλλονται αυθημερόν.

- Αν όλα πάνε καλά τότε εγκρίνεται η σύναψη συμβάσεων.

- Σήμερα είμαστε εδώ.

- Μετά από 200 υπογραφές μεταξύ των οποίων 2 Υπουργών και 1200 υπογραφές στις σελίδες των προσφορών, τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, 5 συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού,7 συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, 2 διασκέψεις του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα έρθω στο Δήμο!

- Υπάρχει ελπίδα να μπω σε μια κολώνα και να φωτίσω την πόλη, αλλιώς θα σβήσω για πάντα!

- Αυτή, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και Φίλοι, ήταν η ιστορία μιας αγανακτισμένης λάμπας οδοφωτισμού

- Σας ευχαριστώ πολύ,

- Καλή συνέχεια.

_______________
Πηγή: www.tovima.gr 13.03.2014
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=576532


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου