5 Μαρτίου 2014

Joke: 'What do you like most in me ?'

A wife asked her husband:
'What do you like most in me, my pretty face or my sexy body?'

He looked at her from head to toe and replied:
'I like your sense of humour!'


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου