1 Σεπτεμβρίου 2019

Τον Χρήστο Γιανναρά τίμησε ο Οικ. Πατριάρχης με το Οφφίκιο του Αρχοντος Mεγάλου Ρήτορος

Με το Οφφίκιο του Άρχοντος Μεγάλου Ρήτορος τίμησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον διακεκριμένο ομότιμο καθηγητή πανεπιστημίου και συγγραφέα Χρήστο Γιανναρά, μετά το πέρας του Εσπερινού, κατά τον οποίο χοροστάτησε, χθες το απόγευμα, παραμονή της εορτής της Ινδίκτου, στην Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, παρουσία πλήθους Ιεραρχών, Αρχόντων Οφφικιαλίων, του γενικού προξένου της Ουκρανίας στην Πόλη, Ολεκσάντρ Γκαμάν, και πιστού λαού.

«Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία σάς απονέμει σήμερον εν τη ιστορική ταύτη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής, τω πανσέ-πτω ενδιαιτήματι της Παναγίας της Βαλουκλιωτίσσης, διά των χειρών της ημών Μετριότητος, το αρχοντικόν οφφίκιον αυτής, του Άρχοντος Μεγάλου Ρήτορος», είπε ο κκ Βαρθολομαίος και συνέχισε: 

«Εν λατρευτική συνάξει και εορτίω ατμοσφαίρα, η οποία, όπως υμείς γράφετε, "ανθρωπεύει τους ανθρώπους" (Νεοελληνική ταυτότητα, σ. 217), κατατάσσομεν και υποδεχόμεθα τον νέον Άρχοντα Μέγαν Ρήτορα Χρήστον Γιανναράν εις την χορείαν των οφφικιαλίων της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως». 


Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους η Μητέρα Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως τίμησε τον καθηγητή Γιανναρά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισήμανε: 

«Τιμώμεν, Εντιμολογιώτατε, την μεγάλην προσφοράν σας εις την θεολογίαν, την φιλοσοφίαν, την παιδείαν και τον πολιτισμόν. Θαυμάζομεν την πλουσιωτάτην συγγραφικήν παραγωγήν σας, η οποία περιλαμβάνει περί τας εξ δεκάδας σπουδαίων βιβλίων. Αναγνωρίζομεν την διαρκή και ευδόκιμον δημοσίαν μαρτυρίαν σας "περί της εν ημίν ελπίδος", τον γλαφυρόν λόγον του χαρισματικού ομιλητού και συζητητού, ο οποίος ήγγιζε και εγγίζει τας χορδάς της ψυχής και της διανοίας αναριθμήτων ανθρώπων, ημετέρων και θύραθεν, νέων και εν ηλικία, απλών και εν εξουσίαις, συνέβαλεν εις την προβολήν των πνευματικών θησαυρών της Ορθοδόξου ημών παραδόσεως, εβοήθησε τους πιστούς εις την συνάντησίν των με τον σύγχρονον κόσμον, την κριτικήν αξιολόγησιν του πολιτισμού του και την εκτίμησιν των θετικών προοπτικών του. Το έργον σας αποτελεί πολύτιμον πνευματικήν παρακαταθήκην και διά τας επερχομένας γενεάς». 

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε εκτενώς στο συγγραφικό έργο του τιμωμένου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, kathimerini.gr

Κάποιες από τις κατά καιρούς σχετικές με τον Χρήστο Γιανναρά αναρτήσεις μας: 

16 Ιουλίου 2018 Χρ. Γιανναράς: H κενολογία των αρχηγών σκοτώνει
21 Νοεμβρίου 2016 Χρήστος Γιανναράς: Άκρα ευτέλεια που γεννάει ελπίδα
14 Νοεμβρίου 2016 Χρήστος Γιανναράς: Eναλλάσσονται το παλιό με το παλιότερο
11 Οκτωβρίου 2016 Χρήστος Γιανναράς: «Ως πότε να ζούμεν στα στενά;»
28 Αυγούστου 2016 Χρ. Γιανναράς: Παντομίμα δημοκρατίας
13 Δεκεμβρίου 2015 Χρήστος Γιανναράς: "Παρακμή θα πει: αυτοαχρήστευση"
22 Ιουνίου 2015 Χρ. Γιανναράς: Το μόνο ρεαλιστικό ισοδύναμο
2 Ιουνίου 2015 Δεν είναι κρίση, είναι παρακμή
2 Φεβρουαρίου 2015 Χρήστος Γιανναράς: Χαρά και δόξα του ηγέτη
19 Ιανουαρίου 2015 Χρήστος Γιανναράς: Ψυχαναγκασμοί πανικού και μωρίας
15 Δεκεμβρίου 2014 Χρ. Γιανναράς: Ποιος θα τολμήσει την παλιγγενεσία
1 Δεκεμβρίου 2014 Χρήστος Γιανναράς: Γιατί κομματικές νεολαίες στα πανεπιστήμια
17 Νοεμβρίου 2014 Χρήστος Γιανναράς: Μηδενισμού τερατογενέσεις
30 Ιουνίου 2014 Χρ. Γιανναράς: Εγκλημα και (σίγουρη) ατιμωρησία
19 Ιανουαρίου 2014 Χρήστου Γιανναρά: O ρεαλισμός της προσφυγής στην αριστεία
5 Ιανουαρίου 2014 Χρήστου Γιανναρά: Αντί για κρυφά σχολειά, φανερά συσσίτια
16 Δεκεμβρίου 2013 Χρήστου Γιανναρά: Η παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος
21 Οκτωβρίου 2013 Χρήστου Γιανναρά: Eξουσία που μεροληπτεί αυτοκαταργείται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου