2 Δεκεμβρίου 2013

Από γερμανική σκοπιά: Η ανεργία στην Αυστρία συνεχίζει να ανεβαίνει δυναμικά

Βιέννη – Ο Νοέμβριος φέρνει ξανά αυξημένο αριθμό απασχολούμενων, αλλά και αυξημένο ποσοστό ανεργίας. Πρώτα τα θετικά νέα: «Στα τέλη Νοεμβρίου είχαν δουλειά 3.482.000 άνθρωποι, δηλαδή 16.000 περισσότεροι από ότι πριν ένα χρόνο», εξηγεί τη Δευτέρα, μετά την παρουσίαση των δεδομένων της εργασίας για το μήνα Νοέμβριο, ο υπουργός κοινωνικών υποθέσεων Rudolf Hundstorfer. Παρόλα αυτά: Ο αριθμός των δημοσιευμένων ανοικτών θέσεων έχει πέσει κατά 715 (-2,8%) στις 24.739.


Ο εξαγωγικός κλάδος παραγωγής αγαθών εξακολουθεί να υποφέρει υπό τη διεθνή οικονομική ύφεση, ενώ και στον κατασκευαστικό κλάδο μειώνεται η απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του διαφαινόμενου κρύου χειμώνα. «Αντιθέτως ο κλάδος υπηρεσιών, ιδιαίτερα οι κλάδοι εμπορίου, επικοινωνιών, πληροφορικής και τα σχετικά ελεύθερα επαγγέλματα προσφέρουν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας», σύμφωνα με τον υπουργό.

Σύν 10%

Η κακή είδηση: Σε σχέση με πέρυσι υπάρχουν περίπου 50.000 εργαζόμενοι στην αυστριακή αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας στην Αυστρία συνέχισε το Νοέμβριο να ανεβαίνει ακάθεκτα. Σε σύγκριση με πέρυσι υπάρχουν 10,8% περισσότεροι άνεργοι και εργαζόμενοι σε μαθητείες, συνολικά 381.582 άτομα (+37.061). Βάσει του τρόπου υπολογισμού της κυβέρνησης αυξήθηκε το ποσοστό ανέργων κατά 0,7% στο 8%.

Τέλη Νοεμβρίου υπήρχαν 301.898 εγγεγραμμένοι, 11,6% περισσότεροι από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Το ποσοστό εργαζόμενων σε μαθητείες του AMS (ο αυστριακός ΟΑΕΔ) ανέβηκε κατά 7,6% στα 79.684 άτομα, εξέδωσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων τη Δευτέρα.

Βάσει ευρωπαϊκού τρόπου υπολογισμού ανήλθε η εγχώρια (αυστριακή) ανεργία τον Οκτώβριο – την πιο πρόσφατη διαθέσιμη μέτρηση – στο 4,8%. Έτσι εξακολουθεί η Αυστρία να κατέχει τη χαμηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 5,2% και το Λουξεμβούργο με 5,9%. Στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος όρος της ανεργίας ανήλθε στο 10,9%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 27,3% και την Ισπανία με 26,7%.

Ακολουθεί το πρωτότυπο άρθρο:

"Arbeitslosigkeit steigt in Österreich weiter massiv"
http://derstandard.at/1385169521525/381582-ohne-Job-Arbeitslosigkeit-steigt-weiter

2. Dezember 2013, 09:34

Wien - Der November bringt am österreichischen Arbeitsmarkt weiter steigende Beschäftigung aber auch weiter kräftig steigende Arbeitslosigkeit. Das Positive zuerst: "Ende November haben mit 3.482.000 um 16.000 mehr Personen einen Arbeitsplatz als noch ein Jahr zuvor", sagte Sozialminister Rudolf Hundstorfer Montag nach Präsentation der Arbeitsmarktdaten für den Monat November. Allerdings: Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen ist um 715 (-2,8 Prozent) auf 24.739 zurückgegangen.

Der exportabhängige warenproduzierende Bereich leide nach wie vor unter der internationalen Wirtschaftsflaute und auch in der Bauwirtschaft nehme die Beschäftigung nicht zuletzt wegen des nun schon recht spürbaren Winters weiterhin ab. "Der Dienstleistungsbereich hingegen, und hier vor allem der Handel, der Kommunikations- und IT-Bereich, die freiberuflichen unternehmensnahen Dienste und der Gesundheits- und Sozialbereich bieten weiterhin zusätzliche Arbeitsplätze", sagt der Sozialminister. Die schlechte Nachricht: Gegenüber dem Vorjahr sind Ende November um fast 50.000 mehr Personen am österreichischen Arbeitsmarkt.

Plus zehn Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im November weiterhin ungebremst angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren um 10,8 Prozent mehr Personen ohne Job, Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet also 381.582 Personen (+37.061). Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition legte um 0,7 Prozentpunkte auf 8 Prozent zu.

Ende November gab es 301.898 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 11,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Schulungsteilnehmer beim AMS stieg um 7,6 Prozent auf 79.684 Personen, teilte das Arbeits- und Sozialministerium am Montag in einer Aussendung mit.

Nach EU-Berechnung belief sich die heimische Arbeitslosenquote im Oktober - das ist der aktuellste verfügbare Wert - auf 4,8 Prozent. Österreich hat damit weiterhin die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU, gefolgt von Deutschland mit 5,2 Prozent und Luxemburg mit 5,9 Prozent. In den 28 EU-Staaten betrug die Arbeitslosenquote im Oktober im Schnitt 10,9 Prozent. Die höchste Arbeitslosenrate wurde in Griechenland mit 27,3 Prozent und in Spanien mit 26,7 Prozent registriert. (APA/red, derStandard.at, 2.12.2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου