25 Δεκεμβρίου 2013

Οι θέσεις των κομμάτων στην Αυστρία συνοπτικά

Επισκόπηση των θέσεων των κομμάτων που μπήκαν στο εθνικό συμβούλιο (βουλή) της Αυστρίας το 2013 σε επίπεδο ομοσπονδίας.Στις πρόσφατες εκλογές στην Αυστρία τα κόμματα έλαβαν τα εξής ποσοστά: 

  • Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPÖ) 28,4%, 
  • Λαϊκό κόμμα (ÖVP) 25,7%, 
  • Φιλελευθερο κόμμα της Αστρίας (FPÖ) 21,9%, 
  • Πράσινοι (Grüne) 13,1%, 
  • Ομάδα Stronach 6%, 
  • Νέα Αυστρία (NEOS) 4,9%. 

Τα φλέγοντα ερωτήματα ήταν κυρίως τα ακόλουθα:

1.Να παραμείνει η διάρκεια της κοινωνικής υπηρεσίας (1) στη σήμερα ισχύουσα μορφή της (9 μήνες);

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ απόλυτα
FPÖ - Συμφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ πολύ*
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ**
NEOS - Διαφωνώ πολύ**

* Να μειωθεί στους 6 μήνες
** Να καταργηθεί

2.Να φορολογηθούν οι πλαστικές σακούλες;

SPÖ - Διαφωνώ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Συμφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Διαφωνώ

3. Να εισαχθεί η πολιτική μόρφωση ως μάθημα ήδη από το 7ο σχολικό έτος;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ

4. Να καταργηθει το ομοσπονδιακό συμβούλιο (2) ως δεύτερο βουλευτικό σώμα;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ

5. Να εξισωθεί το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτό των ανδρών;

SPÖ - Διαφωνώ απόλυτα*
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ απόλυτα

6.Να νομοθετηθεί στην Αυστρία ένας άνευ όρων βασικός μισθός (δηλ. ακόμη κι αν δε δουλεύει κάποιος, να πληρώνεται)

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα

7. Να υποχρεθούν άνθρωποι με υψηλό εισόδημα σε μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύστημα υγείας (π.χ. μέσω μίας αύξησης του ανώτατου ορίου εισοδήματος (3))

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα

8. Να υποχρεωθούν οι μακροχρόνια άνεργοι σε κοινοφελή υπηρεσία;

SPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
ÖVP - Συμφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Διαφωνώ πολύ

9. Να λαμβάνουν αυτόματα την ααυστριακή υπηκοότητα όσα παιδιά γεννιούνται στην Αυστρία;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ

10. Να διατηρήσει η Αυστρία το τραπεζικό απόρρητο;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Συμφωνώ
FPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
Grüne - Διαφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Διαφωνώ πολύ

11.Να επανεισαχθούν γενικά δίδακτρα στα πανεπιστήμια;

SPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
ÖVP - Συμφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Διαφωνώ απόλυτα 
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ πολύ

12. Να νομοθετηθεί για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας μία (επιπλέον) 6η εβδομάδα διακοπών;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα

13. Να δίδεται δικαίωμα εργασίας σε όσους αιτούνται άσυλο ήδη από τη στιγμή της αίτησής τους;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Συμφωνώ απόλυτα

14. Να αποκτήσουν το δικαίωμα τεχνητής γονιμοποίησης οι ομοφυλόφιλες και ανύπαντρες γυναίκες;

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Συμφωνώ πολύ

15. Να παραμείνουν στα σχολεία τα θρησκευτικά σύμβολα (όπως π.χ. ο σταυρός);

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ πολύ

16. Να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις δημόσια επιδόματα, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρουσιάση σχέδιο για την ενδοεταιρική εξίσωση ανδρών και γυναικών;

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Διαφωνώ πολύ

17. Να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα χαμηλά εισοδήματα;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ απόλυτα
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα

18. Να καταργηθεί η προμήθεια των μεσιτών (4) για τους ενοικιαστές;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ πολύ

19. Να αυξήσει η Αυστρία τα μέσα που συνεισφέρει στην διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη;

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα 
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Συμφωνώ πολύ

20. Να καταργηθούν στην Αυστρία οι ισόβιες ποινές;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ απόλυτα 
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Διαφωνώ
Team Stronach - Διαφωνώ απόλυτα
NEOS - Συμφωνώ

21. Να επανιδρυθεί ένα ξεχωριστό δικαστήριο για ανηλίκους;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ απόλυτα

22. Να επεκταθεί στην Αυστρία η βιντεοπαρακολούθηση των δημοσίων χώρων (π.χ. πλατίες, δημόσια κτήρια και μέσα μεταφοράς κοκ.);

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα

23. Να στέλνει η Αυστρία περισσότερους στρατιώτες σε στρατιωτικές αποστολές του ΟΗΕ;

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ

24. Να επιτραπεί νομοθετικά η κατανάλωση μαλακών ναρκωτικών, όπως το Χασίς και η Μαριχουάνα;

SPÖ - Διαφωνώ
ÖVP - Διαφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ

25. Να καθιερωθεί η μη-διάδοση και μη-χρήση των ψηφιακών δεδομένων ως βασικό δικαίωμα;

SPÖ - Διαφωνώ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ πολύ

(1) Στην Αυστρία επιλέγουν οι νέοι υποχρεωτικά μεταξύ θητείας στο στρατό και θητείας σε κοινωνικές υπηρεσίες.

(2) Στην Αυστρία υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Το εθνικό συμβούλιο, στο οποίο εκλέγονται κάθε 5 χρόνια οι βουλευτές απευθείας από το λαό και το ομοσπονδιακό συμβούλιο, στο οποίο στέλνουν αντιπροσώπους οι τοπικές εκλεγμένες κυβερνήσεις κάθε κρατιδίου.

(3) Στην Αυστρία υπάρχει ένα όριο εισοδήματος, το οποίο επιβαρύνεται με συνεισφορά στο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει πως από εκεί και πάνω δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. (http://de.wikipedia.org/wiki/Höchstbeitragsgrundlage)

(4) Στην αυστρία στα περισσότερα ακίνητα προς ενοικίαση μεσολαβούν μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή τα μεσιτικά γραφεία. Συνηθίζεται με την υπογραφή του συμβολαίου, ο ενοικιαστής να καταβάλει προμήθεια 2-3 μηνιαίων δόσεων στο μεσιτικό γραφείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου