14 Νοεμβρίου 2014

Τράπεζα Πειραιώς: Εθελούσια έξοδος με τρεις διακριτές επιλογές

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου τύπου Sabbatical ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, παρέχοντας ως κίνητρο αποχώρησης τρεις διακριτές επιλογές, σε όσους το επιλέξουν. Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που προσλήφθηκαν πριν την 1/9/2013. Η περίοδος αποδοχής ξεκινά σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την 1η Δεκεμβρίου. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τρεις διακριτές επιλογές:

- Sabbatical I. Άδεια από την εργασία 3 ετούς διάρκειας. Οι εργαζόμενοι που θα την επιλέξουν θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους το 2015, και το 40% του μισθού τους το 2016 και 2017. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας αποζημιώνονται αποχωρώντας με ένα μισθό.

- Sabbatical Plus. Άδεια από την εργασία 2ετούς διάρκειας. Οι εργαζόμενοι που θα την επιλέξουν θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους το 2015 και το 40% το 2016. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας και αποχωρώντας από την τράπεζα λαμβάνουν αποζημίωση 9 μισθών.

Και στις δύο περιπτώσεις η Πειραιώς θα καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο της μακροχρόνιας άδειας ενώ παρέχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου.

- Άμεση αποχώρηση (Sabbatical Άμεσης Αποχώρησης). Ο τρίτος πυλώνας του προγράμματος είναι η άμεση αποχώρηση. Δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την Πειραιώς και τις θυγατρικές της πριν τις συγχωνεύσεις και απορροφήσεις καθώς και όσοι προέρχονται από την Αγροτική.

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Πειραιώς και τις θυγατρικές της η αποζημίωση φθάνει ως τις 42 μισθούς με ανώτατο όριο τις 170 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Πειραιώς, με κριτήριο την προϋπηρεσία, προβλέπονται οι εξής αποζημιώσεις:

- 25 μισθούς για όσους έχουν προϋπηρεσία 4-6 έτη
- 27 μισθούς για 7 με 10 έτη
- 29 μισθούς για 11 με 15 έτη
- 33 μισθούς για 16 με 20 έτη
- 42 μισθούς για 21 έτη προϋπηρεσίας και πάνω.

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την ΑΤΕ τα κριτήρια αποζημίωσης είναι ηλικιακά. Ειδικότερα προσφέρονται οι εξής αποζημιώσεις:

- Για εργαζόμενους ηλικίας 30 ως 39 ετών αποζημίωση 26 μισθών
- Για εργαζόμενους ηλικίας 40 ως 49 ετών αποζημίωση 29 μισθών
- Για εργαζόμενους ηλικίας 50 ως 56 ετών αποζημίωση 32 μισθών
- Και τέλος για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 57 ετών αποζημίωση 31 μισθών

Όσοι αποχωρήσουν άμεσα θα δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη για μια 2ετία.

Επίσης προβλέπεται ότι τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν (και για τις τρεις επιλογές) με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα.

afirimeno.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου