22 Σεπτεμβρίου 2017

KAL's cartoon on U.N.Cafeteria!

KAL's cartoon on United Nations Cafeteria!

Stay in line
but Donald Trump first!

Kevin Kallaugher:
Cartoon from this week's edition of The Economist.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου