24 Νοεμβρίου 2017

Το 30% του «Υγεία» διεκδικεί η «Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ»

Δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 30% του «Υγεία», ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της, έκανε η «Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ» βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΑΕ, προς τους μετόχους της εταιρίας του Υγεία. Το προσφερόμενο τίμημα είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή με το premium να ανέρχεται σε 39%.

Πιο αναλυτικά, με βάσει όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Ομίλου Αποστολόπουλου:

Η ελληνική εταιρία «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ» υπέβαλε χθες προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% της εισηγμένης εταιρίας 
«Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία ΑΕ», ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της.

Με αυτή την κίνηση επιχειρεί να καταστεί ρυθμιστής των εξελίξεων στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, σε μια περίοδο που «οι αιφνίδιες και απρόβλεπτες, από οκταετίας, δυσμενείς συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και με τα επιπρόσθετα εξοντωτικά μέτρα, των rebate και clawback, κατέστησαν τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας ευάλωτο με αποτέλεσμα οι ελληνικές κλινικές να στοχοποιηθούν από ξένα κερδοσκοπικά funds», όπως αναφέρει.

«Επιπλέον, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξελίξεων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες απέκτησαν συμμετοχές στον κλάδο της υγείας. Συνακόλουθα ανέκυψε η υποχρέωσή τους απέναντι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καταστήσουν, στο επόμενο διάστημα, συγκεκριμένες μονάδες και μάλιστα από τις σημαντικές του κλάδου, αντικείμενα πώλησης» (όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση) όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η «Γ.Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ», βασικός μέτοχος της εισηγμένης «Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ», ξεκινά, αρχής γενομένης από σήμερα, να υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό της. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την απόκτηση συμμετοχών και σε άλλες επιλεγμένες νοσηλευτικές μονάδες που ανήκουν σε εισηγμένες και μη εταιρίες.

«Κύριος σκοπός είναι να στηρίξει με τη μακροχρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική της ευρωστία τις μονάδες στις οποίες θα συμμετάσχει, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον λειτουργίας υψηλού επιπέδου, σταθερό και προβλέψιμο για όλο το εμπλεκόμενο σύστημα (τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους γιατρούς, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους προμηθευτές, κ.λ.π.). Βεβαίως, στον ίδιο αυτό σκοπό εντάσσεται η θέληση και η προσπάθεια της εταιρίας για τη διαφύλαξη της ελληνικότητας του ιδιωτικού κλάδου υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι «Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού αυτού αφορά στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ».

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα τίμημα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €0,45. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, «το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει: (α) κατά 39,30% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,323 ευρώ, (β) κατά 29,40% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,348 ευρώ».

Ο Προτείνων φρονεί ότι «δίνει στους Μετόχους τη δυνατότητα να αποκομίσουν, με βεβαιότητα και άμεσα, μεγάλες χρηματικές υπεράξιες, απεμπλέκοντας τους από το συστημικό ρίσκο του κλάδου και της χώρας και προεξοφλώντας έτσι σήμερα ένα καλό μελλοντικό σενάριο».

Σημειώνεται ότι ποσοστό 70,38% του Ομίλου Υγεία ελέγχεται από τη «Marfin Investment Group» (MIG), στην οποία μέτοχος και κύριος πιστωτής είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Το υπόλοιπο ποσοστό τελεί σε ελεύθερη διασπορά. Ρυθμιστής των εξελίξεων στον κλάδο και της τύχης βασικών deals που προωθούνται καθίσταται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δεσμεύεται από το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υπογράψει να πουλήσει και το Ερρίκος Ντυνάν ως τα μέσα του 2018. 


MIG: Ουδεμία πώληση μετοχής του "Υγεία" 

Με αφορμή την δημόσια πρόταση της "Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ" , η η MIG με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής του "Υγεία". Η ανακοίνωση της MIG στη συνέχεια:

«Σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση της "Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε." για την απόκτηση ποσοστού έως 30% των μετοχών της "Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε." (εφεξής το "ΥΓΕΙΑ"), η MIG ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
- Η MIG που κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής.
- Η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα
».

Πηγές: Στοιχεία από helex.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, capital.gr

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο: 
helex.gr/documents

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου