5 Δεκεμβρίου 2016

Αλλάζει το καθεστώς ελέγχου καταθέσεων στο εξωτερικό από 1ης Ιανουαρίου 2017

Ενεργοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2017 το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard – CRS) το οποίο στοχεύει στον εντοπισμό όλων των κατόχων λογαριασμών που διατηρούν καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΧΙ) που βρίσκονται εκτός της χώρας της φορολογικής τους κατοικίας. 

Τα ΧΙ οφείλουν να εντοπίσουν και να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τους αλλοδαπούς κατόχους λογαριασμών στις χώρες της φορολογικής τους κατοικίας, εφόσον αυτές έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή του CRS. Πληροφορίες δεν χρειάζεται να υποβληθούν σχετικά με τους καταθέτες που είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας στην οποία το ΧΙ έχει την φορολογική του έδρα.      

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Καθημερινή οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ενημερωθούν αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Ελληνες πολίτες στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε πολλές δεκάδες χώρες. Η εφαρμογή του CRS θα γίνει σε δύο στάδια, με πρώτο μεγάλο βήμα την 1η Ιανουαρίου 2017 (με συμμετοχή 54 χωρών, μεταξύ αυτών και η χώρα μας) και ένα δεύτερο μεγάλο βήμα την 1η Ιανουαρίου 2018 (με τη συμμετοχή 47 επιπλέον χωρών). Με λίγα λόγια, μετέχουν όλες οι χώρες στις οποίες κάποιος θα μπορούσε να διατηρεί τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 


Οσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και έχουν φορολογηθεί, ασφαλώς δεν έχουν να ανησυχούν. Ωστόσο, ποσά που δεν δικαιολογούνται, που αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο αλλά σχεδόν με αφανισμό! Δεν είναι τυχαίο που η τρόικα ήταν κάθετα αντίθετη στην πρόταση της κυβέρνησης για την επιβολή «φόρου-ποινής» 40%-50% για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων στην Ελλάδα, επιμένοντας σε φόρο 90%, αναφέρει η Καθημερινή

Το πρότυπο αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ έπειτα από αίτημα των G20, με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το taxheaven.gr, κατόπιν της εφαρμογής του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 21 Ιουλίου 2014 o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσε το Πρότυπο για την Αυτόματη Ανταλλαγή Οικονομικών Πληροφοριών σε Φορολογικά Θέματα, το οποίο περιλαμβάνει την Πρότυπη Συμφωνία μεταξύ Αρμοδίων Αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών (Model Competent Authority Agreement - CAA), το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard – CRS), καθώς και σχόλια στο κείμενο αυτό. Στην Ευρώπη, η εφαρμογή του CRS λαμβάνει χώρα μέσω της “Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/16/EE της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της Oδηγίας 77/799/ΕΟΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/107/EΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2014.

Πηγές: Στοιχεία από kathimerini.grtaxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου