3 Μαΐου 2017

H συμφωνία για πώληση μονάδων της ΔΕΗ και τα ενεργειακά

Τις λεπτομέρειες που συνδέονται με την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, τα περαιτέρω μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις λοιπές παραμέτρους της συμφωνίας με τους θεσμούς για τα ενεργειακά, έδωσε την Τρίτη, στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όσον αφορά τα τιμολόγια της ΔΕΗ και την επιβάρυνση που προκύπτει από την εξόφληση των οφειλόμενων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της προηγούμενης πενταετίας, συμφωνήθηκε οι οφειλές να αποσβεσθούν επίσης σε βάθος πενταετίας, ως το 2022, ώστε να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις λιγνιτικές μονάδες η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, σε ποσοστό περίπου 40%, σε σχέση με το σημερινό λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο καύσιμο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Όπως διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, στα μέσα του Δεκεμβρίου 2016, εκδόθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία επανέφερε σε ισχύ αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2008 και του 2009, σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ σε λιγνίτη. Σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών (Κομισιόν και Ευρωπαϊκoύ Δικαστηρίου) συμφωνήθηκε με τους θεσμούς το πλαίσιο αρχών για την υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων, που θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο δυνητικός επενδυτής ή επενδυτές δεν θα συνδέονται με κανέναν τρόπο με τη ΔΕΗ, για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, μπορούν όμως να λάβουν μέρος επενδυτικά σχήματα, στα οποία θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Περιφέρειες και άλλοι τοπικοί φορείς.

Επίσης ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά ενέργειας, καθώς και τα αναγκαία κεφάλαια.

Το επόμενο βήμα (που περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση), θα είναι να κοινοποιηθούν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Competition) ως τα μέσα Μαΐου όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξειδίκευση των μέτρων σε επόμενο στάδιο. Τα μέτρα θα οριστικοποιηθούν και θα νομοθετηθούν μετά τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς (market test) μέχρι το Νοέμβριο 2017, ενώ η υλοποίηση τους προβλέπεται μέχρι τον Ιούνιο 2018.

Δημοπρασίες NOME

Αναφορικά με τις δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) η συμφωνία προβλέπει αύξηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων αλλά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που αξίωναν αρχικά οι θεσμοί, ενώ συμφωνήθηκε επιπλέον ότι μετά την εφαρμογή των μέτρων για το λιγνίτη οι ποσότητες αυτές θα μειωθούν.

Συγκεκριμένα οι θεσμοί ζητούσαν τη δημοπράτηση έως και 46% υψηλότερων ποσοτήτων, ενώ όπως επισημαίνει το υπουργείο «μέσα από τη διαπραγμάτευση η αύξηση περιορίσθηκε σε πολύ πιο χαμηλά και ρεαλιστικά επίπεδα (16% για το 2017, 19% για το 2018 και 22% για το 2019).»

Οφειλές προς τη ΔΕΗ

Στα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης περιλαμβάνεται η υποβολή σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), κονδύλι που καλύπτει κυρίως το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών (που τροφοδοτούνται από τοπικές πετρελαϊκές μονάδες υψηλού κόστους), οι συσσωρευμένες οφειλές από το 2012, οπότε έγινε η τελευταία αναπροσαρμογή, θα ανακτηθούν ως το 2022 προκειμένου, όπως τονίζεται, «να αποφευχθούν υπέρογκες χρεώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού».

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ οι συσσωρευμένες οφειλές φθάνουν στα 735 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση στους λογαριασμούς που συνεπάγεται η ανάκτηση του ποσού θα είναι «πολύ μικρή και προσωρινή».

Τέλος για την ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να υποβληθεί άμεσα στους θεσμούς οδικός χάρτης για την προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού στους κανόνες της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχου (Target Model).

Φυσικό αέριο

Στον τομέα του φυσικού αερίου προβλέπεται επίσης η υποβολή έως το Σεπτέμβριο 2017 οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου.

Και για τον ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει η γνωστή διαδικασία που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση του 66% της εταιρείας με την πώληση του 35% των μετοχών που κατέχουν τα ΕΛΠΕ και του 31% που βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ το Δημόσιο θα διατηρήσει το υπόλοιπο 34%.

Προβλέπονται επιπλέον δύο ρήτρες:
Πρώτον, ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος Διαχειριστής, για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερον, μετά την ιδιωτικοποίηση, ο ΔΕΣΦΑ θα λειτουργεί με το μοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει τη διαδικασία πρόσληψης συμβούλου για την ιδιωτικοποίηση και ο ορίζοντας υλοποίησης είναι τα τέλη του 2017. 


Πηγή: news.in.gr


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου