27 Μαΐου 2017

KAL's cartoon on Maduro's plans

Kevin Kallaugher
("taking a break from Trumpmania", as he said):

KAL's cartoon on Maduro's plans...
but "enough is enough"!

Cartoon from this week's edition of The Economist.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου